Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Search:
Wspólne zespoły


Powiat Kołobrzeski od lat czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
Najważniejszym wyrazem tej współpracy są działania podejmowane w ramach realizacji powoływanie zespołów ds. działalności organizacji pozarządowych oraz wspólnych ciał opiniotwórczych i doradczych Zarządu Powiatu w Kołobrzegu, Starosty Kołobrzeskiego i Wicestarosty Kołobrzeskiego.

Powoływane zespoły są rezultatem realizacji art. 5 ust. 2 pkt 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.» Rada Współpracy Organizacji Kombatanckich i Związku Żołnierzy WP Ziemi Kołobrzeskiej
» Zespół konsultacyjno - opiniujący ds współpracy z organizacjami pozarządowymi