Informacje Wydziału Budownictwa

Informacja nr 008/2015
o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w miejscowości Korzystno; działka numer 60, 473, obręb 17, miasto Kołobrzeg; działka numer 476, 162/1, 161/12, 160, 158/7, 158/9, 159/3, 159/5, 159/6, 455/2, 452, obręb Zieleniewo; działka numer 192/17, 192/12, 193/1, 194/1, 195/10, 195/11, 196/16, 197/1, 199/1, 335, 202/10, 343/1, 82/5, 81/1, 81/2, 79/4, 78, 77/2, 74/4, 182/9, 182/32, 192/5, 193/2, 194/7, 196/17, 196/18, 200/10, 232, 202/2, 207/2, 77/1, 76/1, 76/5, 234/1, 200/12 obręb Korzystno, gmina Kołobrzeg.
2015-06-16 14:14:28(345 KB)More...
Informacja nr 007/2015
o obwieszczeniu na budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w miejscowości Korzystno; działka numer 60, 473, obręb 17, miasto Kołobrzeg; działka numer 476, 162/1, 161/12, 160, 158/7, 158/9, 159/3, 159/5, 159/6, 455/2, 452, obręb Zieleniewo; działka numer 192/17, 192/12, 193/1, 194/1, 195/10, 195/11, 196/16, 197/1, 199/1, 335, 202/10, 343/1, 82/5, 81/1, 81/2, 79/4, 78, 77/2, 74/4, 182/9, 182/32, 192/5, 193/2, 194/7, 196/17, 196/18, 200/10, 232, 202/2, 207/2, 77/1, 76/1, 76/5, 234/1, 200/12 obręb Korzystno, gmina Kołobrzeg.
2015-05-21 20:31:43(214 KB)More...
Informacja nr 006/2015
o pozwoleniu na zmianę pozwolenia na budowę - przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg; w części dotyczącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Długiej, działka numer 82/17, 83/7, 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2015-05-13 11:30:48(325 KB)More...
Informacja nr 005/2015
o budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3355Z w miejscowości Korzystno; działka numer 60, 473, obręb 17, miasto Kołobrzeg; działka numer 476, 162/1, 161/12, 160, 158/7, 158/9, 159/3, 159/5, 159/6, 455/2, 452, obręb Zieleniewo; działka numer 192/17, 192/12, 193/1, 194/1, 195/10, 195/11, 196/16, 197/1, 199/1, 335, 202/10, 343/1, 82/5, 81/1, 81/2, 79/4, 78, 77/2, 74/4, 182/9, 182/32, 192/5, 193/2, 194/7, 196/17, 196/18, 200/10, 232, 202/2, 207/2, 77/1, 76/1, 76/5, 234/1, obręb Korzystno, gmina Kołobrzeg.
 
2015-04-17 10:52:53(352 KB)More...
Informacja nr 004/2015
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na wydaniu decyzji zmieniającej decyzją znak B.6740.00044.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.:
na przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg;
w części dotyczącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Długiej, działka numer 82/17, 83/7, 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2015-04-15 12:14:13(239 KB)More...
Informacja nr 003/2015
o wydaniu decyzji pozwolenia numer 00121/2014 znak B.6740.00121.2015 - zmieniająca decyzję pozwolenia numer 00519/2014 znak B.6740.00455.2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. na rozbudowę i przebudowę zakładu przetwórstwa ryb oraz budowę budynku podczyszczalni ścieków na działce numer 1049, obręb Charzyno, wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, w części zatwierdzenia aneksu do projektu budowlanego dotyczącego branży instalacyjnej.
2015-03-23 17:37:16(224 KB)More...
Informacja nr 002/2015
o wydaniu decyzji na rozbudowę hali postojowej EZT na torze 113 z przeznaczeniem na wykonanie diagnostyki i przeglądów taboru szynowego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami oraz rozbiórką obiektów przy ul. Kołłątaja (etap I) na terenie Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Taboru w Kołobrzegu, na działkach nr 1/1, 1/3, obręb 13 oraz działce nr 105/12, obręb 5, miasto Kołobrzeg.
2015-03-09 08:56:42(228 KB)More...
Informacja nr 001/2015
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę ulicy Wycieczkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Zieleniewo, działka numer 226/2, 259/5, 259/8, 260, 269/3, 269/5, 290, 293/2, 294/6, 446/13, 485, 499, 500, 504, obręb Zieleniewo, gmina Kołobrzeg.
2015-01-14 17:08:37(300 KB)More...
Informacja nr 015/2014
o pozwoleniu na przebudowę ulicy Wycieczkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Zieleniewo, działka numer 226/2, 259/5, 259/8, 260, 269/3, 269/5, 290, 293/2, 294/6, 446/13, 485, 499, 500, 504, obręb Zieleniewo, gmina Kołobrzeg.
2014-12-01 15:01:39(309 KB)More...
Informacja nr 014/2014
o wydaniu decyzji pozwolenia numer 735/2014 znak B.6740.00778.2014 na przebudowę stacji paliw (wymiana dwóch istniejących zbiorników naziemnych na zbiornik podziemny) na działkach nr 54 i 55/1, obręb Rymań, gmina Rymań.
2014-11-18(318 KB)More...
Informacja nr 013/2014
o wydaniu zmieniającej decyzji pozwolenia znak B.6740.00507.2014 na budowę 10 elektrowni wiatrowych typu Repower MM92/2.05MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zjazdy, drogi dojazdowe, place montażowe, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, sieć kablowa energetyczna, teletechniczna oraz stacja elektroenergetyczna "GPZ FW Myślino") - etap I - budowy zespołu elektrowni wiatrowych "Farma Wiatrowa Myślino" na działce nr 1/3, 1/4, 3/3, 4, 6, 7, 22/1, obręb Myślino, gmina Gościno; w części zmiany: turbiny na turbiny GAMES G97 o mocy 2,00 MW, fundamentów i rodzaju ich posadowienia, zagospodarowania stacji GPZ oraz usytuowania linii średniego napięcia.
2014-08-19 12:08:31(387 KB)More...
Informacja nr 012/2014
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Wartkowo, działka numer 72, 91, 92, 95/1, 95/2, 119, 123/2, 123/8, 123/9, 123/13, 123/14, 123/15, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24, 123/27, 123/30, 123/31, 123/105, 123/106, 124/1, 125, obręb Wartkowo, gmina Gościno.
2014-07-01 09:34:23(187 KB)More...
Informacja nr 011/2014
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Wartkowo, działka numer 72, 91, 92, 95/1, 95/2, 119, 123/2, 123/8, 123/9, 123/13, 123/14, 123/15, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24, 123/27, 123/30, 123/31, 123/105, 123/106, 124/1, 125, obręb Wartkowo, gmina Gościno.
2014-06-02 12:17:36(313 KB)More...
Informacja nr 010/2014
o wydaniu decyzji pozwolenia znak B.6740.00242.2014 na budowę zbiornika naziemnego "Fuelmaster" na olej napędowy.
2014-05-26 13:17:18(326 KB)More...
Informacja nr 009/2014
o wydaniu zmieniającej decyzji pozwolenia znak B.6740.00353.2014 na budowę budynku stacji paliw płynnych i gazu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczo-magazynowego na działkach numer 875/106, 875/111, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno; w części dotyczącej budowy samoobsługowej dwustanowiskowej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gościno, działka numer 875/106, 875/111, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno.
2014-05-20 12:08:25(364 KB)More...
Informacja nr 008/2014
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę znak B.6740.00224.2014 na budowę budynku Centrum Badawczo - Edukayjno - Rekreacyjnego "Zimowa Plaża". 
2014-05-07 12:20:36(342 KB)More...
Informacja nr 007/2014
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2014-04-14 13:32:54(256 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Kądzielno, działka numer 12/5, 11/22, 12/6, 11/21, 13/102, 13/26, 9, 10/13, 13/43, 13/16, 13/57, 13/109, 13/42, obręb Kądzielno, gmina Kołobrzeg.
2014-04-10 13:41:56(301 KB)More...
Informacja nr 005/2014
informacja o wydaniu decyzji pozwolenia znak B.6740.00056.2014 na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14 polegającą na budowie wydzielonej kwatery składowania odpadów niebezpiecznych oraz wydzielonej kwatery składowania odpadów zawierających azbest (etap III) w miejscowości Mirowo, działka numer 437/2, obręb Leszczyn, gmina Rymań.
2014-04-03 11:16:50(335 KB)More...
Informacja nr 004/2014
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2014-04-03 11:13:52(323 KB)More...
Informacja nr 003/2014
o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Kądzielno, działka numer 12/5, 11/22, 12/6, 11/21, 13/102, 13/26, 9, 10/13, 13/43, 13/16, 13/57, 13/109, 13/42, obręb Kądzielno, gmina Kołobrzeg.
2014-02-26 14:47:00(309 KB)More...
Informacja nr 002/2014
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 65/7, 65/9, 66/4, 65/16, 65/24, 65/2, 196, 201/4 i 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2014-02-25 12:46:52(298 KB)More...
Informacja nr 001/2014
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji znak B.6740.00002.2014 z dnia 05 lutego 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 65/7, 65/9, 66/4, 65/16, 65/24, 65/2, 196, 201/4 i 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2014-02-05 13:49:10(199 KB)More...
Informacja nr 021/2013
o wydaniu decyzji pozwolenia numer 00818/2013 znak B.6740.00768.2013
na budowę stacji paliw płynnych i gazu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczo-magazynowego na działkach numer 875/106, 875/111, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno.
2013-12-18 14:53:36(340 KB)More...
Informacja nr 020/2013
o wydaniu decyzji pozwolenia numer 00770/2013 znak B.6740.00851.2013 zmieniająca decyzję numer 00091/2013 znak B.6740.00063.2013 z dnia 27 lutego 2013r. na budowę instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów o wydajności 40000 Mg/rok, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności do 40000 Mg/rok oraz instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów o wydajności do 60000 Mg/rok w ramach rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Mirowie - etap II inwestycji - na działce numer 437/2, obręb Leszczyn, gmina Rymań, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego dotyczącego zmian w zakresie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej.
2013-12-09 07:56:02(397 KB)More...
Informacja nr 019/2013
o wydaniu decyzji na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Siemyśl - EW1, EW2, EW3 o mocy jednostkowej 2,0 MW, zlokalizowanych na działce numer 425/1 obręb Unieradz, gmina Siemyśl, wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 117/4, 131, 148/1, 151, obręb Ołużna, gmina Gościno, działki numer 274/9, 327, 330, obręb Charzyno, gmina Siemyśl, działki numer 292, 293/1, 800, 801, 886, 887, obręb Nieżyn, gmina Siemyśl, działki numer 79, 81, 95/3, 98/3, 99, 340, 355, 357, 358, 359, 359/1, 360, 361, 427 obręb Unieradz, gmina Siemyśl, działki numer 4/4, 31, obręb Trzynik, gmina Siemyśl.
2013-12-05 14:19:08(389 KB)More...
Informacja nr 018/2013
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Św. Macieja i Edmunda Łopuskiego wraz z infrastrukturą na działkach numer: 164, 165/2, 175/15, 175/22, 175/32, 175/37, 175/43, 175/44, 175/45, 225/10, 225/19, 227, obręb 11; na działkach numer: 10/5, 122/4, 122/5, 122/6, obręb 18; miasto Kołobrzeg; w części dotyczącej zmian polegającej na wykreśleniu konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2013-10-30 13:15:04(307 KB)More...
Informacja nr 017/2013
o wydaniu decyzji nr 00638/2013r. (akt. sprawy B.6740.00616.2013) z dnia 01 października 2013r. zmieniającej decyzję nr 00295/2011 z dnia 19 maja 2011r. o pozwoleniu na budowę wiaty - przeznaczonej na działalność usługową polegającą na sprzedaży używanych i nowych części samochodowych wraz z rozbiórką istniejących wiat - etap I, działki nr 265/11, 265/16, 265/17, 264/4, miasto Gościno, w części dotyczącej zmiany: projektu architektonicznego wraz ze zmianą projektu zagospodarowania terenu; sentencji decyzji - określenia zamierzenia inwestycyjnego, które ostatecznie uzyskało brzmienie "budowa budynku magazynowego wraz z rozbiórką istniejących wiat - etap I inwestycji polegającej na budowie budynku demontażu pojazdów oraz sprzedaży zdemontowanych i nowych części samochodowych, działki nr 265/11, 265/16, 265/17, 264/4, Miasto Gościno, Gościno (miasto)".
2013-10-18 11:35:14(1147 KB)More...
Informacja nr 016/2013
o wydaniu decyzji nr 00639/2013r. (akt. sprawy B.6740.00615.2013) z dnia 01 października 2013r. zmieniającej decyzję nr 00554/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. o pozwoleniu na budowę budynku demontażu pojazdów - etap II polegający na budowie budynku demontażu pojazdów oraz sprzedaży zdemontowanych i nowych części samochodowych na działkach nr 265/11, 265/16, 265/17, 264/4, miasto Gościno, w części dotyczącej zmiany: projektu architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz ze zmianą projektu zagospodarowania terenu.
2013-10-18 11:33:44(964 KB)More...
Informacja nr 015/2013
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak B.6740.00665.2012 z dnia 12 października 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Św. Macieja i Edmunda Łopuskiego wraz z infrastrukturą na działkach numer: 164, 165/2, 175/15, 175/22, 175/32, 175/37, 175/43, 175/44, 175/45, 225/10, 225/19, 227, obręb 11; na działkach numer: 10/5, 122/4, 122/5, 122/6, obręb 18; miasto Kołobrzeg; w części dotyczącej zmian polegającej na wykreśleniu konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
2013-10-18 11:19:44(807 KB)More...
Informacja nr 014/2013
o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu budynków fermy brojlerów kurzych (czterech budynków inwentarskich - kurników, każdy ze zbiornikiem ścieków o poj. 12 m 3 i dwoma silosami na paszę o poj. do 39 m3; budynku socjalnego; budynku magazynu słomy; budynku padłych ptaków; budynku agregatu prądotwórczego i magazynu podręcznego), placy i dróg wewnętrznych ze śluzą dezynfekcyjną, sześciu zbiorników gazu LPG, odkrytego zbiornika wód deszczowych o poj. 250 m3, zbiornika magazynowego na wodę o poj. 50 m3 oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacji technologicznej, sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 16/31, obręb Myślino, gmina Gościno.

2013-10-15 16:31:55(399 KB)More...
Informacja nr 013/2013
o udzieleniu pozwolenia na budowę zespołu budynków fermy brojlerów kurzych (pięciu budynków gospodarczych - kurników, każdy ze zbiornikiem ścieków o poj. 12 m3 i dwoma silosami na paszę o poj. do 39 m3; budynku socjalnego; budynku magazynu słomy; budynku padłych ptaków; budynku agregatu prądotwórczego i magazynu podręcznego), placy i dróg wewnętrznych ze śluzą dezynfekcyjną, sześciu zbiorników gazu LPG, odkrytego zbiornika wód deszczowych o poj. 250 m3 oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanazlizacji deszczowej na działce nr 41, obręb Pobłocie Małe, gmina Gościno.
2013-10-03 14:58:39(389 KB)More...
Informacja nr 012/2013
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie ulicy dojazdowej do cmentarza i ulicy Wiosennej w miejscowości Dygowo, działka numer 67, 67/2, 77, 81, 87, 88, 428, 446/1, 446/4, 447, 448/5, 448/6, 457/14, 525, 526, 528/3, 597, obręb Dygowo, gmina Dygowo.
2013-10-01 18:45:32(304 KB)More...
Informacja nr 011/2013
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy dojazdowej do cmentarza i ulicy Wiosennej w miejscowości Dygowo, działka numer 67, 67/2, 77, 81, 87, 88, 428, 446/1, 446/4, 447, 448/5, 448/6, 457/14, 525, 526, 528/3, 597, obręb Dygowo, gmina Dygowo.
2013-09-26 13:48:32(309 KB)More...
Informacja nr 010/2013
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy dojazdowej do cmentarza i ulicy Wiosennej w miejscowości Dygowo, działka numer 67, 67/2, 77, 87, 88, 446/1, 446/4, 447, 448/5, 448/6, 457/14, 525, 526, 528/3, obręb Dygowo, gmina Dygowo.
2013-09-16 14:52:41(189 KB)More...
Informacja nr 009/2013
o wydaniu decyzji pozwolenia znak B.6740.00452.2013 na rozbudowę stacji GPZ w zakresie dodatkowego pola liniowego 110 kV z podejściem kablowym, działka numer 246/4 w miejscowości Gościno przy ul. Karlińskiej 2, obręb Gościno, miasto Gościno.
2013-07-29 13:39:54(334 KB)More...
Informacja nr 008/2013
o wydaniu decyzji nr 00241/2013r. (akt. sprawy B.6740.00020.2013) z dnia 24 kwietnia 2013r. pozwolenia na budowę budynku chlewni na 1980 stanowisk dla świń o ciężarze powyżej 30 kg z podziemnym zbiornikiem na przechowywanie gnojowicy o pojemności 2772 m3 oraz zbiornikiem naziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 1/4, obręb Siemyśl, gmina Siemyśl.
2013-04-26 13:14:06(333 KB)More...
Informacja nr 007/2013
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Perłowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Niekanin, działka numer 222, 218, 78/4, 242/5, 242/4, 215/1, obręb Niekanin, gmina Kołobrzeg.
2013-04-25 12:45:29(302 KB)More...
Informacja nr 006/2013
o wydaniu wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej znak B.6740.00083.2013 na przebudowę ulicy Perłowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Niekanin, działka numer 222, 218, 78/4, 242/5, 242/4, 215/1, obręb Niekanin, gmina Kołobrzeg.
2013-03-27 13:17:22(266 KB)More...
Informacja nr 005/2013
o wydaniu decyzji pozwolenie znak B.6740.00761.2012 na budowę Zespołu Elektrowni Wiatrowych Kukinia II wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych na działkach: - 3 elektrownie wiatrowe (WTG1, WTG2, WTG4) - dz. nr 32/2 obręb Kukinia, - linie kablowe 15kV i teletechniczne dz. nr 32/2, 262, 70/1, 288/1, 60/1, obręb Kukinia, 89, 50/10, 50/7, 87, 100 obręb Kukinka, 528, 519, 514/2, 487 obręb Ustronie Morskie, - drogi dz. nr 32/2, 300, 303, obręb Kukinia gmina Ustronie Morskie. 
2013-03-20 13:09:25(221 KB)More...
Informacja 004/2013
o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie znak B.7351-885/09 na budowę zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia wraz z infrastrukturą techniczną (kategoria obiektu budowlanego IV, VIII, XVIII, XXII i XXVI):

ETAP I:

działka numer 252, 235/4, 176/1, 166, 250, 152, 151/3, 147, 143/1, 235/1, 133, 272/1, 27, 303, 199/1, 201/1, 212/2, 212/1, 213/2, 294, 221, 234/1, 234/2, 232, 233/1, 233/2, 288/1, 173, 170/1, 60/1, 43/1, 70/1, 9/2, 178/1 i 169/1, obręb Kukinia, gmina Ustronie Morskie; działka numer 8/1, 86, 83 i 89, obręb Kukinka; działka numer 247, 116/1 i 126, obręb Rusowo; działka numer 547/5 i 561/5, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie; działka numer 5/6, obręb Gąskowo; działka numer 278, 26/3, 17/2, 17/1, 16, 15, 277, 10, 289/1, 6, 189 i 65/1, obręb Stojkowo, gmina Dygowo;

ETAP II:

działka numer 252, 235/4, 199/1, 201/1, 212/2, 212/1, 213/2, 294, 221, 234/1, 234/2 i 233/1, obręb Kukinia, gmina Ustronie Morskie; działka numer 9/8, 9/7, 8, 7/12, 162/3, 55, 129, 49, 124, 125, 41/6, 42/1, 42/2, 43, 44, 71, 133, 134, 72, 162/1, 13, 14/2, 118, 1/46 i 1/39, obręb Gąskowo; działka numer 75/2, 75/1, 74, 262, 73/1, 78/1, 26/2, 261/1, 25, 260, 12/1, 257, 8/3, 8/4, 9/17, 258 i 200/1, obręb Jazy; działka numer 1, 123/16, 143, 124, 126, 54, 114, 113/1, 56/3, 123/5, 133/25, 134/1, 59, 127, 125/18 i 115, obręb Wrzosowo; działka numer 345/2, 342 i 341/9, obręb Dygowo, gmina Dygowo;

w części:

    zmiany kategorii obiektu budowlanego z IV, VIII, XVIII, XXII i XXVI na VIII;

    wykreślenia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

    zmiana w części etapowania inwestycji wg poniższego podziału:

ETAP I:

działka numer 252, 235/4, 176/1, 166, 250, 152, 151/3, 147, 143/1, 235/1, 133, 272/1, 27, 303, 199/1, 201/1, 212/2, 212/1, 213/2, 294, 221, 234/1, 234/2, 232, 233/1, 233/2, 288/1, 173, 170/1, 60/1, 43/1, 70/1, 9/2, 178/1 i 169/1, obręb Kukinia, gmina Ustronie Morskie; działka numer 8/1, 86, 83 i 89, obręb Kukinka; działka numer 247, 116/1 (przed podziałem działka 116/1) i 126, obręb Rusowo; działka numer 547/5 i 561/5, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie;

działka numer 5/6, 9/8, 9/7, 8, 7/12, 162/3, 55, 129, 49, 124, 125, 41/6, 162/1, 13, 14/2, 118, 1/46 i 1/39, obręb Gąskowo; działka numer 278, 26/3, 17/2, 17/1, 16, 15, 277, 10, 289/1, 6, 189 i 65/1, obręb Stojkowo; działka numer 75/2, 75/1, 74, 262, 73/1, 78/1, 26/2, 261/1, 25, 260, 12/1, 257, 8/3, 8/4, 9/17, 258, obręb Jazy; działka numer 114, 113/1, 115, obręb Wrzosowo; gmina Dygowo;

ETAP II:

działka numer 252, 235/4, 199/1, 201/1, 212/2, 212/1, 213/2, 294, 221, 234/1, 234/2 i 233/1, obręb Kukinia, gmina Ustronie Morskie;

działka numer 9/8, 9/7, 8, 7/12, 162/3, 55, 129, 49, 124, 125, 41/6, 42/1, 42/2, 43, 44, 71, 133, 134, 72, 162/1, 13, 14/2, 118, 1/46 i 1/39, obręb Gąskowo; działka numer 75/2, 75/1, 74, 262, 73/1, 78/1, 26/2, 261/1, 25, 260, 12/1, 257, 8/3, 8/4, 9/17, 258 i 200/1, obręb Jazy; działka numer 1, 123/16, 143, 124, 126, 54, 114, 113/1, 56/3, 123/81 (przed podziałem działka 123/5), 133/25, 134/1, 59, 127, 125/18 i 115, obręb Wrzosowo; działka numer 621 (przed podziałem działka 345/2), 625 (przed podziałem działka 342) i 341/9, obręb Dygowo, gmina Dygow
2013-03-19 15:34:14(542 KB)More...
Informacja nr 003/2013
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Borkowskiej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Grzybowo, działka numer 156/5, 156/13, 155/21, 160/63, 206/1, 255, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.
2013-02-26 20:29:20(302 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ulicy Borkowskiej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Grzybowo, działka numer 156/5, 156/13, 155/21, 160/63, 206/1, 255, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg
2013-02-05 14:05:38(724 KB)More...
Informacja nr 001/2013
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 00601/2012 z dnia 24 września 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i przebudowie drogi ul. Lubkowicka w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1, 145/1, 115/37, obręb Miasto Gościno w miejscowości Gościno.
2013-01-02 14:00:33(326 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie zmiany decyzji nr 00601/2012 z dnia 24 września 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi ul. Lubkowicka w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1, 145/1, 115/37, obręb miasto Gościno, gmina Gościno.
2012-12-11 10:19:50(448 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Św. Macieja i Edmunda Łopuskiego wraz z infrastrukturą na działkach numer: 164, 165/2, 175/15, 175/22, 175/32, 175/37, 175/43, 175/44, 175/45, 225/10, 225/19, 227, obręb 11; na działkach numer: 10/5, 122/4, 122/5, 122/6, obręb 18; miasto Kołobrzeg.
2012-10-15 08:04:44(421 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Św. Macieja i Edmunda Łopuskiego wraz z infrastrukturą na działkach numer: 164, 165/2, 175/15, 175/22, 175/32, 175/37, 175/43, 175/44, 175/45, 225/10, 225/19, 227, obręb 11; na działkach numer: 10/5, 122/4, 122/5, 122/6, obręb 18; miasto Kołobrzeg.
2012-09-28 13:28:46(422 KB)More...
Informacja o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie i przebudowie drogi ul. Lubkowicka w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1, 145/1, 115/37, obręb Miasto Gościno w miejscowości Gościno.
2012-09-25 08:36:35(187 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi ul. Lubkowicka w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1, 145/1, 115/37, obręb miasto Gościno, gmina Gościno.
2012-08-16 12:28:36(178 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
w sprawie zmiany decyzji znak B.7331-00009/09 z dnia 30 grudnia 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą, stanowiącej dojazd do portu w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etap II"
2012-05-22 15:21:07(381 KB)More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie zmiany decyzji znak B.7331-00009/09 z dnia 30 grudnia 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą, stanowiącej dojazd do portu w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etap II"
2012-05-04 13:37:01(401 KB)More...
Informacja o wydaniu decyzji
na rozbudowę oczyszczalni ścieków o instalację biogazową w miejscowości Korzystno gmina Kołobrzeg
2012-02-22 10:51:41(242 KB)More...
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach numer 503/2, 557/6, 558, 559/1, obręb Ustronie Morskie oraz 16/1, 17/5, 139/3 obręb Gwizd, gmina Ustronie Morskie

2011-11-02 11:46:21(43 KB)More...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach numer 16, 17/4, 139/1, 503/2, 557/6, 558, 559 obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie.
2011-09-21 14:24:44(39 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach numer 862/1, 300/21, 300/19, 862/3, 300/24, 300/30, 300/27 obręb Miasto Gościno, jednostka ewidencyjna Gościno.
2011-09-20 14:16:29(43 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
zmieniającej decyzję znak B.7331-00007/09 z dnia 09 marca 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie z rozbudową drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko, na działkach numer: 1, 2, 3, 5, 8, 11/3, 11/7, 12/4, 13/2, 18/4, 29, 33, 35/2, 37, 38, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 47, 53/4, 53/15, 53/7, 53/10, 780, 53/14, 56, 67, 72, 73, 85, 87, 150, 161, 163/2, 252/5, 301, 368, 415/4, 417, 622, 756, 758 i 765, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg oraz na działkach numer: 135 obręb nr 3 w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów.
2011-09-12 11:22:55(466 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:przebudowie z rozbudową drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg
2011-08-18 08:16:11(471 KB)More...
Informacja o wydaniu decyzji
pozwolenia na budowę - budynku demontażu pojazdów na działkach w mieście Gościno
2011-08-12 13:34:12(286 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach numer 300/20, 300/19, 300/9, 862/2, 300/22, 300/21, obręb Miasto Gościno
2011-08-08 14:39:56(274 KB)More...
Informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie zmiany decyzji znak B.7331-00009/09 z dnia 30 grudnia 2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą, stanowiącej dojazd do portu w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etap II"
2011-08-08 14:38:26(420 KB)More...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
na rozbudowę budynku magazynu, obręb Ząbrowo, gmina Gościno
2011-07-27 11:29:07(40 KB)More...
Informacja Nr 2/2011
zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, że w dniu 11 kwietnia 2011 r. wydano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych WARTKOWO wraz z infrastrukturą techniczną.
2011-04-12 09:53:48(559 KB)More...
Obwieszczenie Nr 1/2011
o wydaniu decyzji znak: B.6740.00118.2011 z dnia 21 lutego 2011r. zmieniającej własną decyzję znak B.7351-1113/08 z dnia 11.12.2008r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia dla "Portka" Sp. z o.o., ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, na budowę budynków produkcyjnych i magazynowych oraz związanych z nimi obiektów technicznych i technologicznych w ramach Zakładu Utylizacji Odpadów Organicznych - kategoria obiektu budowlanego XVIII, XIX i XXII - na działce numer 314/7, obręb Korzystno, gmina Kołobrzeg, w ten sposób, iż zatwierdzeniu uległ zamienny projekt zagospodarowania terenu.
2011-03-15 15:04:33(291 KB)More...
Obwieszczenie/informacja Nr 22/2010
o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej w Gościnie)
2010-09-29 09:33:30(199 KB)More...
Informacja nr 21/2010
o wydaniu decyzji znak B.7331-00003/10 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino na km 15+585.03 do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na km 22+359.988, na działkach numer: 146/1, 146/2, 383/1, 338, 351, 358, 370, 333; obręb Gorawino; 376, 375, 372, 371; obręb Starnin; 23, 447, 26, 24, 434, 435/1, 557/1; obręb Rymań; 197/3, 663, 188, 196/6; obręb Rzesznikowo; gmina Rymań
2010-09-29 09:26:09(207 KB)More...
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie i rozbudowie ul. Kościelnej w Gościnie na działkach nr: 247, 271/12, 283, 284, 285/2, 290/8, 290/9, 290/11, 290/12, 295/3, 295/4, 295, 296, 429/1, 452/9 obręb Gościno.
2010-09-09 15:33:15(45 KB)More...
Informacja nr 20/2010
o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę z dnia 02 kwietnia 2009r.: na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieć kanalizacji sanitarnej - kontrakt XX, zadanie 2 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Gorawino - Jarkowo, działka numer 90, 102/1, 118, 242 i 248/3, obręb Gorawino i działka numer 3/3, 37/4, 38/1, 38/2, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46/1, 47/1 i 159, obręb Jarkowo;  gmina Rymań, w części dotyczącej sieci wodociągowej rozdzielczej i sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorawino - Jarkowo na  działce numer 90, obręb Gorawino, gmina Rymań,
2010-09-07 11:12:25(58 KB)More...
Informacja nr 19/2010
o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę z dnia 23 lutego 2009r.: na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - kontrakt XX, zadanie 5 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Kinowo, Starnin, Rymań, działka numer 144/1, 169/1, 169/2, 172, 173, 184 i 115, obręb Kinowo; działka numer 62/2, 370/2, 370/4, 370/5, 392/3, 396/2, 407/6, 408/3, 418, 427/1, 428/1, 457, 67/2, 238/1, 238/2, 240, 241 i 307, obręb Starnin; działka numer 26, obręb Rymań, gmina Rymań, w części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starnin na działkach numer 67/1, 67/2, 392/3, 407/6 i 408/3, obręb Starnin, gmina Rymań
2010-09-07 11:10:20(59 KB)More...
Informacja nr 18/2010
informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią Ścieków i zasilaniem elektrycznym do zakładu "Rybak" w miejscowości Unieradz, działka numer 359/1, 336 i 3, obręb Unieradz, gmina Siemyśl
2010-09-07 11:07:51(49 KB)More...
Informacja nr 17/2010

o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej znak B.7331-00003/10 przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino na km 15+585.03 do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na km 22+359.988, na działkach numer: 146/1, 146/2, 383/1, 338, 351, 358, 370, 333; obręb Gorawino; 376, 375, 372, 371; obręb Starnin; 23, 447, 26, 24, 434, 435/1, 557/1; obręb Rymań; 197/3, 663, 188, 196/6; obręb Rzesznikowo; gmina Rymań

2010-09-03(48 KB)More...
Informacja nr 16/2010
<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --></style>o wydaniu decyzji z dnia 13 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej - kontrakt XX, zadanie 7 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Rymań, działka numer 46/1, 46/7, 114/3, 114/15, 114/19, 114/89, 118, 131/3, 133/5, 133/6, 134/1, 134/2, 134/32, 266 i 626, obręb Rymań, gmina Rymań</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:10:43</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1071')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1071" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1071" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:09<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:10:43<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_10_43" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:10:43</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205521.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205521.pdf">Informacja nr 15/2010</a><br/>o wydaniu decyzji z dnia 13 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej - kontrakt XX, zadanie 7 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Rymań, działka numer 46/1, 46/7, 114/3, 114/15, 114/19, 114/89, 118, 131/3, 133/5, 133/6, 134/1, 134/2, 134/32, 266 i 626, obręb Rymań, gmina Rymań<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:09:11</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1072')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1072" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1072" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:07<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:09:11<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_09_11" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:09:11</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205520.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205520.pdf">Informacja nr 14/2010</a><br/>wydaniu decyzji z dnia 10 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydłowo - Czartkowo - kontrakt XX, zadanie 10 część 3, działka numer 363/1, 364/3, 364/4, 364/23, 364/39, 364/40, 364/41, 364/42, 364/43, 365 i 665, obręb Rzesznikowo, gmina Rymań;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:07:14</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1073')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1073" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1073" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:06<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:07:14<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_07_14" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:07:14</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205519.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205519.pdf">Informacja nr 13/2010</a><br/>wydaniu decyzji z dnia 10 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydłowo - Czartkowo - kontrakt XX, zadanie 10 część 3, działka numer 363/1, 364/3, 364/4, 364/23, 364/39, 364/40, 364/41, 364/42, 364/43, 365 i 665, obręb Rzesznikowo, gmina Rymań;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:06:09</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1074')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1074" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1074" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:05<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:06:09<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_06_09" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:06:09</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205518.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205518.pdf">Informacja nr 12/2010</a><br/>o wydaniu decyzji z dnia 10 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Czartkowo - Płonino - kontrakt XX, zadanie 10 część 2, działka numer 43, 51, 53, 54/3, 55, 89, 98, 100, 103/9, 103/11, 103/13, 140/5, 140/6, 141, 145, 149/8, 149/9, 196/3, 196/4, 196/6, 197/3, 226/1, 228/1, 229/1, 230/1, 342/2, 344/1, 345/4, 345/5, 350/3, 350/4, 352/1, 354/1, 371/1, 380, 446/3, 468/9, 468/10, 662, 665, 668, obręb Rzesznikowo, gmina Rymań;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:04:20</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1075')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1075" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1075" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:02<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:04:20<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_04_20" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:04:20</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205516.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205516.pdf">Informacja nr 11/2010</a><br/>o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Rymań i Leszczyn - kontrakt XX, zadanie 8A, działka numer 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 69, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 77, 80, 422/2, 422/3, obręb Rymań oraz działka numer 84/1, 85/2, 112/3, 114/3, 114/4, 115/1, 178/6, 181/1, 182/5, 182/7, 184/1, 185/1, 186/1, 263/3, 265/2, 266/3, 266/4, 266/5, 267/2, 268/2, 269/2, 270/6, 270/7, 270/9, 271/3, 273/2, 274/3, 275/2, 276/2, 277/3, 278/3, 279/7, 293/3, 298, 299/2, 301/2, 302/3, 302/4, 303/2, 340/2, 341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/3, 351/4, 352/7, 353/9, 353/10, 353/13, 371/2, 373/1, 382/1, 396/2, 398/3, 400/2, 401/2, 404/2, 407/2, 420/4, 438/1, 493, obręb Leszczyn, gmina Rymań;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:01:29</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(58 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1076')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1076" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1076" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 14:01<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:01:29<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_01_29" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:01:29</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205515.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205515.pdf">Informacja nr 10/2010</a><br/>o wydaniu decyzji z dnia 11 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Rymań i Leszczyn - kontrakt XX, zadanie 9A, działka numer 269/5 i 340/1, obręb Dębica; działka numer 220/3, 221/2, 224/3, 225/4, 225/5, 226/1, 227/3, 230/6, 230/7, 230/8, 231/6, 232/2, 234/3, 234/4, 235/5, 235/6, 236/2, 237/2, 241/2, 242/3, 242/5, 263/3, 279/1, 279/2, 383/2, 384/1, 391/3, obręb Leszczyn, gmina Rymań<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 14:00:18</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(49 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1077')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1077" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1077" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 13:59<br/>Publication date and time: 2010-05-31 14:00:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_14_00_18" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 14:00:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205512.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205512.pdf">Informacja nr 9/2010</a><br/>o wydaniu decyzji znak z dnia 17 maja 2010r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią przydomową PP1 w miejscowości Morowo, działka numer 105 i 152/1, obręb Siemyśl; działka numer 85 i 126, obręb Morowo; gmina Siemyśl;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 13:58:36</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(45 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1078')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1078" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1078" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 13:47<br/>Publication date and time: 2010-05-31 13:58:36<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_13_58_36" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 13:58:36</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205496.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_205496.pdf">Informacja nr 8/2010</a><br/>o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kolonia Skrzydłowo - Skrzydłowo - kontrakt XX, zadanie 10 część 4, działka numer 301/1, 363/1, 469/3, 511/2, 512/4 i 665, obręb Rzesznikowo, gmina Rymań;</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-31 13:38:52</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1079')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1079" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1079" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-06-21</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-31 13:33<br/>Publication date and time: 2010-05-31 13:38:52<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_31_13_38_52" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-31 13:38:52</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_203318.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_203318.pdf">Informacja nr 7/2010</a><br/>o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch stawów ziemnych zlokalizowanych na działkach nr 485/1 i 485/4, obręb Karcino, gmina Kołobrzeg, służących działalności rolniczej.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-05-06 12:57:06</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(41 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1080')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1080" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1080" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-05-27</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-05-06 12:56<br/>Publication date and time: 2010-05-06 12:57:06<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_05_06_12_57_06" title="Click to see the look of this page at this time">2010-05-06 12:57:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_202266.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_202266.pdf">Informacja nr 6/2010</a><br/>o wydaniu decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w gminie Gościno<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-04-26 10:54:56</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(192 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1081')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1081" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1081" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-05-19</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-04-26 10:52<br/>Publication date and time: 2010-04-26 10:54:56<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_04_26_10_54_56" title="Click to see the look of this page at this time">2010-04-26 10:54:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_201208.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_201208.pdf">Informacja Nr 5/2010</a><br/>o wydaniu pozwolenia na budowę 8 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Dygowo (II etap)</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-04-14 11:44:01</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(63 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1082')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1082" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1082" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-04-26</b><br/>Responsible person: Alicja Kulon<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-04-14 11:40<br/>Publication date and time: 2010-04-14 11:44:01<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_04_14_11_44_01" title="Click to see the look of this page at this time">2010-04-14 11:44:01</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_199088.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_199088.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę </a><br/>drogi powiatowej 0125 Z Trzebiatów - Dargosław, odcinek ul. Sarnia w Trzebiatowie, działka numer 37, 45 i 462/107, obręb numer 6 Trzebiatów, gmina Trzebiatów, powiat Gryficki.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-03-24 13:30:59</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(38 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1083')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1083" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1083" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-04-10</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-03-24 13:25<br/>Publication date and time: 2010-03-24 13:30:59<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_03_24_13_27_18" title="Click to see the look of this page at this time">2010-03-24 13:27:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_03_24_13_30_59" title="Click to see the look of this page at this time">2010-03-24 13:30:59</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_197118.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_197118.pdf">Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego</a><br/>w sprawie inwestycji "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-03-08 15:07:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(62 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1084')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1084" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1084" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-03-23</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-03-08 15:04<br/>Publication date and time: 2010-03-08 15:07:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_03_08_15_07_21" title="Click to see the look of this page at this time">2010-03-08 15:07:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_193807.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_193807.pdf">Informacja nr 3/2010</a><br/>o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie z rozbudową drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko, na działkach numer: 1, 2, 3, 5, 8, 11/3, 11/7, 12/4, 13/2, 18/4, 29, 33, 35/2, 37, 38, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 47, 53/4, 53/15, 53/7, 53/10, 780, 53/14, 56, 67, 72, 73, 85, 87, 150, 161, 163/2, 252/5, 301, 368, 415/4, 417, 622, 756, 758 i 765, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg oraz na działkach numer: 135 obręb nr 3 w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów.<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-02-02 13:43:31</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(55 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1085')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1085" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1085" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-02-09</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-02-02 13:41<br/>Publication date and time: 2010-02-02 13:43:31<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_02_02_13_43_31" title="Click to see the look of this page at this time">2010-02-02 13:43:31</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_193528.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_193528.pdf">Informacja nr 2/2010</a><br/>o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kortów tenisowych wraz z budynkiem klubowym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wł. Sikorskiego w Kołobrzegu.<br /><br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-01-29 14:15:49</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(45 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1086')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1086" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1086" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-02-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-01-29 14:14<br/>Publication date and time: 2010-01-29 14:15:49<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_01_29_14_15_49" title="Click to see the look of this page at this time">2010-01-29 14:15:49</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_192831.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_192831.pdf">Informacja nr 1/2010</a><br/>o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę 17 elektrowni wiatrowych w gminie Dygowo<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-01-25 08:39:33</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(64 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1087')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1087" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1087" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-02-16</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-01-25 08:37<br/>Publication date and time: 2010-01-25 08:39:33<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_01_25_08_39_33" title="Click to see the look of this page at this time">2010-01-25 08:39:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_189582.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_189582.pdf">Obwieszczenie</a><br/>o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wraz z infrastrukturą, stanowiącej dojazd do portu w Kołobrzegu<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2010-01-04 08:14:01</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(60 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1088')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1088" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1088" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2010-01-26</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2010-01-04 08:11<br/>Publication date and time: 2010-01-04 08:14:01<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_01_04_08_14_01" title="Click to see the look of this page at this time">2010-01-04 08:14:01</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_187431.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_187431.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na przebudowę i zmianę użytkowania dwóch magazynów i odbudowanej wiaty magazynowej na pomieszczenia produkcyjne na działce nr 285, obręb Ząbrowo, gm. Gościno<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-12-07 07:52:20</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1089')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1089" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1089" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-12-29</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-12-07 07:50<br/>Publication date and time: 2009-12-07 07:52:20<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_12_07_07_52_20" title="Click to see the look of this page at this time">2009-12-07 07:52:20</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_185485.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_185485.pdf">Obwieszczenie o wszczęciu postępowania</a><br/>w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi wraz z infrastrukturą, stanowiącą dojazd do portu.<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-11-13 13:43:32</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(60 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1090')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1090" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1090" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-12-01</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-11-13 13:34<br/>Publication date and time: 2009-11-13 13:43:32<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_11_13_13_43_32" title="Click to see the look of this page at this time">2009-11-13 13:43:32</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184873.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184873.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o powoleniu na budowę</a><br/>drogi gminnej stanowiącej dojazd do portu w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do portu od strony lądu (drogi i kolej) - ETAP I, 0ategoria obiektu budowlanego - XXV, na działkach numer: 48/2, 110, 137/3 oraz częściowo 99/12, 137/4, 137/5, 138/1, 138/2, 162/15, 162/16, 163/3 w obrębie 4 oraz na działkach numer: 27, 4/12, 4/14, 7/1, 29/8, 413 w obrębie 11 w Kołobrzegu"</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-11-04 09:08:13</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1091')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1091" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1091" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-11-26</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-11-04 09:06<br/>Publication date and time: 2009-11-04 09:08:13<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_11_04_09_08_13" title="Click to see the look of this page at this time">2009-11-04 09:08:13</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184517.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184517.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o powoleniu na przebudowę</a><br/>ulicy Kołłątaja w Kołobrzegu, działka nr 42, 47/1, 82, 95, 106/12 obręb 5, miasto Kołobrzeg</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-10-29 08:48:35</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(36 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1092')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1092" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1092" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-11-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-10-29 08:46<br/>Publication date and time: 2009-10-29 08:48:35<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_10_29_08_48_35" title="Click to see the look of this page at this time">2009-10-29 08:48:35</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184311.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_184311.pdf">Informacja o udzieleniu pozwolenia na budowę</a><br/>zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA wraz z infrastrukturą techniczną.<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-10-26 15:00:59</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(67 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1093')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1093" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1093" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-11-19</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-10-26 14:58<br/>Publication date and time: 2009-10-26 15:00:59<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_10_26_15_00_59" title="Click to see the look of this page at this time">2009-10-26 15:00:59</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_181843.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_181843.pdf">Informacja o udzielenie pozwolenia na budowę</a><br/>wiaty magazynowej na działce nr 285 w miejscowości Ząbrowo<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-09-28 11:07:46</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(42 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1094')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1094" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1094" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-10-21</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-09-28 11:04<br/>Publication date and time: 2009-09-28 11:07:46<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_28_11_07_46" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-28 11:07:46</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_181619.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_181619.pdf">Obwieszczenie</a><br/>o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-09-24 14:42:25</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1095')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1095" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1095" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-10-13</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-09-24 14:40<br/>Publication date and time: 2009-09-24 14:42:25<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_24_14_42_25" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-24 14:42:25</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_180698.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_180698.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/>sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Mącznik - Nieżyn oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nieżyn - Byszewo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-09-17 13:28:10</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(53 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1096')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1096" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1096" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-10-01</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-09-17 13:26<br/>Publication date and time: 2009-09-17 13:28:10<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_17_13_28_10" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-17 13:28:10</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_180695.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_180695.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/>zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-09-17 13:26:00</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1097')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1097" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1097" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-10-01</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-09-17 13:24<br/>Publication date and time: 2009-09-17 13:26:00<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_17_13_26_00" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-17 13:26:00</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_178822.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_178822.pdf">Obwieszczenie</a><br/>o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowie ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z droga powiatową Kołobrzeg - Dźwirzyno.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-09-02 11:42:04</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(53 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1098')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1098" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1098" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-09-17</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-09-02 11:40<br/>Publication date and time: 2009-09-02 11:42:04<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_02_11_42_04" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-02 11:42:04</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_176013.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_176013.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia </a><br/>na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Rodziewiczówny<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-08-06 09:22:32</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1099')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1099" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1099" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-28</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-08-06 09:16<br/>Publication date and time: 2009-08-06 09:22:32<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_08_06_09_22_32" title="Click to see the look of this page at this time">2009-08-06 09:22:32</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175605.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175605.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko,</span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-30 14:02:24</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(43 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1100')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1100" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1100" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-22</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-30 14:00<br/>Publication date and time: 2009-07-30 14:02:24<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_30_14_02_24" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-30 14:02:24</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175415.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175415.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę</a><br/><style type="text/css"> &lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --&gt; </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Petrykozy i Świecie Kołobrzeskie</span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-30 14:00:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(51 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1101')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1101" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1101" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-28 10:51<br/>Publication date and time: 2009-07-30 14:00:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_28_10_52_16" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-28 10:52:16</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_30_14_00_21" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-30 14:00:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175414.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175414.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Pławęcino</span></span></span></span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-28 10:50:56</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(43 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1102')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1102" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1102" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-28 10:49<br/>Publication date and time: 2009-07-28 10:50:56<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_28_10_50_56" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-28 10:50:56</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175413.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175413.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ząbrowo</span></span></span></span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-28 10:49:45</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1103')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1103" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1103" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-28 10:48<br/>Publication date and time: 2009-07-28 10:49:45<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_28_10_49_45" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-28 10:49:45</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175412.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175412.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami lokalnymi w miejscowości Wartkowo - Ramlewo</span></span></span></span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-28 10:48:07</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(43 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1104')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1104" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1104" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-20</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-28 10:45<br/>Publication date and time: 2009-07-28 10:48:07<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_28_10_48_07" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-28 10:48:07</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175135.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175135.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na przebudowę ulicy Rubinowej wraz z infrastrukturą na działkach numer: 260/3 i 977/2 w miejscowości Gościno, gmina Gościno</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-23 13:30:31</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(39 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1105')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1105" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1105" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-23 13:27<br/>Publication date and time: 2009-07-23 13:30:31<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_23_13_30_31" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-23 13:30:31</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175133.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175133.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">na przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki wraz z infrastrukturą na działkach numer: 247/1, 937, 271/11 i 247 w miejscowości Gościno, gmina Gościno,</span></font></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-23 13:27:18</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(39 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1106')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1106" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1106" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-23 13:26<br/>Publication date and time: 2009-07-23 13:27:18<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_23_13_27_18" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-23 13:27:18</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175131.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175131.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><font size="2"><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami lokalnymi oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Izdebno, Siemyśl, Marianówek (Wszemierzyce) </span></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">- </span></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><u><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">kontrakt XVII, zadanie Ks 11 i 12; W 8 i 18</span></u></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"> - (kategoria obiektu budowlanego XXVI)</span></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">, działka numer 267, 259, 250, 262, 425, 430/2, 431/1, 268, 518, 524, 394, 400, 358, 356, 357, 350, 384, 383, 478, 40 i 339, obręb Siemyśl; działka numer 347, 357, 32, 35/5, 35/6, 342, 29, 191, 369/1, 129/8, 441/3, 436, 189/3 i 446, obręb Unieradz i działka numer 9/5, obręb Trzynik, gmina Siemyśl</span></span></span></span></font></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-23 13:25:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(53 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1107')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1107" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1107" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-23 13:24<br/>Publication date and time: 2009-07-23 13:25:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_23_13_25_41" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-23 13:25:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175126.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175126.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami lokalnymi w miejscowości Wartkowo - Ramlewo - kontrakt XVI, zadanie 16 - (kategoria obiektu budowlanego XXVI), działka numer 104, obręb Wartkowo oraz działka numer 112/2, 114/2, 126/2, 150, 146, 72, 112/1, 122, 126/1, 275, 24, 4, 8/1, 156/1, 3 i 5, obręb Ramlewo, gmina Gościno.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-23 13:22:54</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1108')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1108" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1108" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-23 13:21<br/>Publication date and time: 2009-07-23 13:22:54<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_23_13_22_54" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-23 13:22:54</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175123.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_175123.pdf">Informacja o wydanie decyzji zezwolenia </a><br/><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title /><meta content="OpenOffice.ux.pl 2.4.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><meta content="0;0" name="CREATED" /><meta content="0;0" name="CHANGED" /><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; text-decoration: underline } A:visited { color: #800000; text-decoration: underline } --> </style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font size="2" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#000000"><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">na realizację inwestycji drogowej znak B.7331-7/09 na przebudowie drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko </span></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">(kategoria obiektu budowlanego XXVIII)</span></span></span></span><span style="text-decoration: none;"><span><span style="font-style: normal;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">, na działkach numer: 1, 2, 3, 5, 8, 11/3, 11/7, 12/4, 13/2, 18/4, 29, 33, 35/2, 37, 38, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 47, 53/4, 53/15, 53/7, 53/10, 780, 53/14, 56, 67, 72, 73, 85, 87, 150, 161, 163/2, 252/5, 301, 368, 415/4, 417, 622, 756, 758 i 765, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg oraz na działce numer: 135, obręb Mrzeżyno - 3, gmina Trzebiatów</span></span></span></span></font></p></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-23 13:19:15</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(53 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1109')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1109" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1109" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-08-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-23 13:14<br/>Publication date and time: 2009-07-23 13:19:15<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_23_13_19_15" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-23 13:19:15</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_173789.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_173789.pdf">Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego</a><br/>w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko, na działkach numer: 1, 2, 3, 5, 8, 11/3, 11/7, 12/4, 13/2, 18/4, 29, 33, 35/2, 37, 38, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 47, 53/4, 53/15, 53/7, 53/10, 780, 53/14, 56, 67, 72, 73, 85, 87, 150, 161, 163/2, 252/5, 301, 368, 415/4, 417, 622, 756, 758 i 765, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg oraz na działkach numer: 135 obręb nr 3 w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-07-13 12:36:50</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(52 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1110')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1110" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1110" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-07-28</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-07-13 12:35<br/>Publication date and time: 2009-07-13 12:36:50<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_07_13_12_36_50" title="Click to see the look of this page at this time">2009-07-13 12:36:50</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_170477.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_170477.pdf">Informacja o wszczęciu postępowania</a><br/>w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku hotelowo-pensjanotowego na działce nr 6/18, obręb 1 przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-06-18 12:40:03</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(117 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1111')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1111" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1111" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-07-15</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-06-18 12:32<br/>Publication date and time: 2009-06-18 12:40:03<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_06_18_12_40_03" title="Click to see the look of this page at this time">2009-06-18 12:40:03</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_170145.jpg"><img src="/res/framework/img/mimetypes/jpg.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_170145.jpg">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skoczów - Wrzosowo z przesyłem do Jazów - kontrakt XVIII, zadanie 26 - (kategoria obiektu budowlanego XXVI), działka numer 145, 144, 143, 142, 117/11, 123/79, 123/78, 123/77, 135/3, 133/25, 123/5, 123/16, 123/14, 121, 122, 124, 139/2, 131/2, 128/11, 21/2, 13, 4, 129/7, 125/32, 125/5, 6/6, 2/1, 2/3, 73, 7/19, 7/21, 128/12, 128/1, 20/1, 19, 18/3, 17/1, 16/1, 15, 14, 6/2, 7/10, 147, 148, 149, 7/20, 7/32, 7/9, 6/3, 6/7, 6/5, 5, 2/4 i 2/2, obręb Wrzosowo; działka numer 235, 268, 233, 232/4, 232/5, 230/3, 230/2, 227/5 i 227/4, obręb Jazy; działka numer 107/2, obręb Skoczów, gmina Dygowo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-06-16 14:44:32</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(703 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1112')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1112" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1112" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-07-08</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-06-16 14:43<br/>Publication date and time: 2009-06-16 14:44:32<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_06_16_14_44_32" title="Click to see the look of this page at this time">2009-06-16 14:44:32</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168724.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168724.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Ramlewo - Robuń - kontrakt XVI, zadanie 18 - (kategoria obiektu budowlanego XXVI), działka numer 280/7, 280/3, 280/2, 247 i 43, obręb Robuń, gmina Gościno.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-06-04 10:37:06</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1113')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1113" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1113" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-26</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-06-04 10:36<br/>Publication date and time: 2009-06-04 10:37:06<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_06_04_10_37_06" title="Click to see the look of this page at this time">2009-06-04 10:37:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168723.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168723.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Ramlewo - Robuń - kontrakt XVI, zadanie 18b - (kategoria obiektu budowlanego XXVI), działka numer 118/2 i 115/5, obręb Ramlewo, gmina Gościno</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-06-04 10:35:57</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(43 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1114')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1114" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1114" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-26</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-06-04 10:34<br/>Publication date and time: 2009-06-04 10:35:57<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_06_04_10_35_57" title="Click to see the look of this page at this time">2009-06-04 10:35:57</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168722.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_168722.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Ramlewo - Robuń - kontrakt XVI, zadanie 18a - (kategoria obiektu budowlanego XXVI), działka numer 308 i 280/7, obręb Robuń i działka numer 118/2, obręb Ramlewo, gmina Gościno.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-06-04 10:34:22</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1115')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1115" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1115" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-26</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-06-04 10:32<br/>Publication date and time: 2009-06-04 10:34:22<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_06_04_10_34_22" title="Click to see the look of this page at this time">2009-06-04 10:34:22</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164572.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164572.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - kontrakt XX, zadanie 5 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Kinowo, Starnin, Rymań.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 14:01:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(49 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1116')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1116" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1116" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 14:00<br/>Publication date and time: 2009-05-15 14:01:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_14_01_21" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 14:01:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164571.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164571.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie, Morowo, Byszewo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 14:00:15</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(58 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1117')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1117" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1117" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:59<br/>Publication date and time: 2009-05-15 14:00:15<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_14_00_15" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 14:00:15</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164570.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164570.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na przebudowę wraz z likwidacją sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV na kablową  (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Dźwirzyno</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:59:02</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1118')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1118" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1118" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:58<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:59:02<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_59_02" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:59:02</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164569.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164569.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na przebudowę linii napowietrznej 15 kV nr 535 na kablową wraz z likwidacją linii napowietrznej 15 kV i budową linii kablowej ZKSN-15kV dla zasilania stacji transformatorowej "Pompy" (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Dźwirzyno</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:57:45</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1119')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1119" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1119" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:56<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:57:45<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_57_45" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:57:45</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164568.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164568.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na przebudowę sieci 15kV i 0,4kV - likwidacja stacji "Anna" i "Żywiec" oraz przebudowa stacji "Wieś" na kontenerową (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Dźwirzyno.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:56:33</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(49 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1120')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1120" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1120" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:55<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:56:33<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_56_33" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:56:33</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164567.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164567.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 14:02:23</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1121')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1121" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1121" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:54<br/>Publication date and time: 2009-05-15 14:02:23<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_14_02_23" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 14:02:23</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164566.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164566.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej (z odejściami bocznymi) i sieci kanalizacji ściekowej (grawitacyjnej i tłocznej z odejściami bocznymi i przepompownią ścieków) - kontrakt XVIII, część IV/IV (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Włościbórz.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:54:26</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1122')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1122" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1122" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:52<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:54:26<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_54_26" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:54:26</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164565.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164565.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej - kontrakt XVIII, zadanie 27 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Skoczów - Łykowo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:52:28</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1123')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1123" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1123" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:50<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:52:28<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_52_28" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:52:28</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164564.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164564.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej - kontrakt XV, zadanie 2 (kategoria obiektu budowlanego XXVI) w miejscowości Kołobrzeg - Kądzielno, w miejscowości Kołobrzeg</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:49:55</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1124')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1124" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1124" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:49<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:49:55<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_49_55" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:49:55</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164563.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164563.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:48:35</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(45 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1125')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1125" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1125" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:48<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:48:35<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_48_35" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:48:35</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164562.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164562.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami sieciowym PS9 w miejscowości Siemyśl do studni rozprężnej SR19 w miejscowości Nieżyn oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nieżyn i Siemyśl</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:47:27</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(51 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1126')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1126" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1126" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:46<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:47:27<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_47_27" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:47:27</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164561.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164561.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Karkowo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:45:51</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1127')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1127" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1127" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:44<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:45:51<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_45_51" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:45:51</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164559.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164559.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Karkowo-Wartkowo</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:44:44</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(45 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1128')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1128" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1128" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:43<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:44:44<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_44_44" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:44:44</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164558.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164558.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia</a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Kamica - Karkowo.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:43:16</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(46 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1129')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1129" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1129" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:42<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:43:16<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_43_16" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:43:16</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164557.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164557.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kamica, Pławęcino.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:41:50</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1130')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1130" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1130" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:41<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:41:50<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_41_50" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:41:50</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164556.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164556.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gościno - Kamica i Kamica.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:40:41</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1131')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1131" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1131" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:39<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:40:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_40_41" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:40:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164555.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164555.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ołużna.</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:39:21</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(49 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1132')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1132" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1132" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:38<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:39:21<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_39_21" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:39:21</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164554.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164554.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu </a><br/>na budowę stacji transformatorowej typu KS 19/28 wraz z dowiązaniami kablowymi 15 kV i 0,4 kV (kategoria obiektu budowlanego VIII i XXVI) wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Dźwirzyno.<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:38:09</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(47 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1133')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1133" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1133" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:36<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:38:09<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_38_09" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:38:09</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164552.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164552.pdf">Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę</a><br/>sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ołużna - Charzyno - kontrakt XVI</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 13:36:42</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(50 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1134')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1134" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1134" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-06</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 13:33<br/>Publication date and time: 2009-05-15 13:36:42<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_13_36_42" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 13:36:42</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164515.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_164515.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/>na budowę budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-05-15 12:05:06</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(44 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1135')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1135" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1135" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-06-09</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-05-15 12:01<br/>Publication date and time: 2009-05-15 12:05:06<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_12_05_06" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 12:05:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_160391.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_160391.pdf">Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę</a><br/>na przebudowę z budową drogi wraz chodnikami, wjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia - etap II (kategoria obiektu budowlanego IV) w miejscowości Dźwirzyno ul. Piastowska, działka numer 47, 78, 207/1, 74/6, 73, 213/1, 212, 53/3, 53/4, 164 i 74/1, gmina Kołobrzeg.<br /></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-04-03 13:42:44</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(92 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1136')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1136" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1136" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-05-05</b><br/>Responsible person: Janusz Strucki<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-04-03 13:40<br/>Publication date and time: 2009-04-03 13:42:44<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_04_03_13_42_44" title="Click to see the look of this page at this time">2009-04-03 13:42:44</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_154688.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_154688.pdf">Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę</a><br/>przebudowę z budową drogi wraz chodnikami, wjazdami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia - etap II</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2009-02-09 08:08:07</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(32 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1137')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1137" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1137" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2009-02-27</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2009-02-09 08:05<br/>Publication date and time: 2009-02-09 08:08:07<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_02_09_08_08_07" title="Click to see the look of this page at this time">2009-02-09 08:08:07</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_135221.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_135221.pdf">Zawiadomienie</a><br/>o wszczęciu postępowania w sprawie<style type="text/css"> &amp;amp;lt;!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --&amp;amp;gt;</style><font face="Verdana, sans-serif" size="2"><span style=""> ustalenia lokalizacji drogi gminnej stanowiącej dojazd do portu w miejscowości Kołobrzeg od strony lądu - ETAP I</span></font></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2008-09-29 11:22:06</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(123 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1138')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1138" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1138" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2008-10-17</b><br/>Responsible person: Jolanta Mikołajczyk<br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2008-09-04 15:07<br/>Publication date and time: 2008-09-29 11:22:06<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2008_09_04_15_11_04" title="Click to see the look of this page at this time">2008-09-04 15:11:04</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2008_09_29_11_22_06" title="Click to see the look of this page at this time">2008-09-29 11:22:06</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> <tr><td class="tdkom" width="16" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_43168.pdf"><img src="/res/framework/img/mimetypes/pdf.png" width="16" height="16" border="0"></a></td><td class="tdkom" valign="top"><a target="_blank" href="/res/serwisy/bip-spkolobrzeg/komunikaty/_005_002_43168.pdf">Informacja 34/2005</a><br/></td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>2005-07-19</td><td class="tdkom" valign="top" nowrap>(37 KB)</td><td class="tdkom" valign="top"><a href="javascript:togglePrzypis('1140')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#1140" alt="More..." border="0"></a></td></tr><tr><td class="tdkom" colspan="5"><span id="przypis#1140" class="inline" style="display: none"><b>Expiration date: 2005-08-10</b><br/>Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/>Creation date and time: 2005-07-19 07:52<br/>Publication date and time: 2005-07-19 07:52:41<br/><table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2005_07_19_07_52_41" title="Click to see the look of this page at this time">2005-07-19 07:52:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Announcement addition</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table></span></td></tr> </table> <br clear="all"/><br/> <br /><br clear="all"/><br/> <br/> <div class="footer"> Responsible person: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/> Editor: Marzena Ciepłuch tel. 94 35-476-18 wew. 151 fax 94 35-446-42, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a><br/> Creation date and time: 2005-06-27 10:58<br/> Publication date and time: 2010-09-02 20:25:09<br/> <a href="?bipkod=/005/002&archiwalne=true"><b>Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie</b></a><br/> Changes register: <a href="javascript:togglePrzypis('3000')"><img src="/res/img/przypisy/przypisshow.gif" id="pimg#3000" alt="More..." border="0"></a> <span id="przypis#3000" class="inline" style="display: none"> <table class="rejestr" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="90%"> <tr><td class="tdrejestr" width="10">No.</td><td class="tdrejestr">Date and time</td><td class="tdrejestr">Action</td><td class="tdrejestr">Editor</td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">1.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2005_06_27_10_58_53" title="Click to see the look of this page at this time">2005-06-27 10:58:53</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page creation</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:bip@powiat.kolobrzeg.pl">bip@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">2.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_05_15_14_01_41" title="Click to see the look of this page at this time">2009-05-15 14:01:41</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">3.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2009_09_28_11_08_19" title="Click to see the look of this page at this time">2009-09-28 11:08:19</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">4.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_07_14_09_34_39" title="Click to see the look of this page at this time">2010-07-14 09:34:39</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> <tr><td class="tdrejestr" align="right">5.</td><td class="tdrejestr" align="left"><a href="/index.jsp?bipkod=/005/002&bipdata=2010_09_02_20_25_09" title="Click to see the look of this page at this time">2010-09-02 20:25:09</a></td><td class="tdrejestr" align="left">Page content change</td><td class="tdrejestr" align="left">Marzena Ciepłuch, e-mail <a href="mailto:m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl">m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl</a></td></tr> </table> </span> </div> </td></tr> </table> <script type="text/javascript" src="/res/script/przypisy.js"></script> <br/> <script type="text/javascript" src="/res/script/printer.js"></script> <center> <input type="button" name="print" value="Print this page" onclick="printpage()"> <input type="button" name="close" value="Close this window" onclick="window.close()"> </center> </td></tr> <tr><td colspan="2" class="maintd"> <hr/></td></tr> <tr><td class="maintd" colspan="2" align="right"> </td></tr> </table> </body> </html>