Wykaz telefonów komórek organizacyjnych


WYKAZ TELEFONÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU

Sekretariat Starosty i Wicestarosty 94 354 76 18 wew. 100,
Etatowy Członek Zarządu (ECZ) 94 354 76 18 wew. 130, 190
Skarbnik Powiatu (F) 94 354 76 18 wew. 120,
Sekretarz Powiatu (S) 94 354 76 18 wew. 150,
Wydział Budownictwa (B) 94 354 76 18 wew. 220,222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
Wydział Ochrony Środowiska (OŚ) 94 354 76 18 wew. 231, 232, 233, 234, 235,
Wydział Edukacji i Kultury (EK) 94 354 76 18 wew. 170, 171,172,
Wydział Finansów i Budżetu (FB) 94 354 76 18 wew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości (GN) 94 354 76 18 wew. 241 ,242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,
Wydział Komunikacji (K) 94 354 76 18 wew. 141, 142, 143, 144, 145, 146,
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych (ON) 94 354 76 18 wew. 151, 152, 157, 200, 202,
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (ZK) 94 355 14 48, 94 355 14 47, 600 102 121,
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ)
94 354 76 18 wew. 132, 134, 135,
Kasa (pl. Ratuszowy) 94 354 76 18 wew. 124,
Biuro Kadr (BK) 94 354 76 18 wew. 153,
Audytor Wewnętrzny (AW) 94 354 76 18 wew. 156,
Biuro Rzecznika Prasowego (RPS) 94 354 76 18 wew. 191, 133,
Archiwum Zakładowe (AZ) 94 354 76 18 wew. 156,
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (BRP) 94 354 76 18 wew. 180, 154,
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów (RK) 94 352 48 87 (budynek Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Katedralna 12),
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PN)

94 354 80 62 - sekretarz zespołu,

94 715 17 17 wew. 14 - Przewodniczący Zespołu,

Inspektor Ochrony Danych 94 354 76 18 wew. 155
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  21‑01‑2008 13:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2018 12:55:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive