Otwarte konkursy ofert


2019.04.09 Uchwała Zarządu Powiatu w Kołobrzegu sprawie zmiany treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

19‑03‑2019 14:37:59

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kołobrzegu (...)  Zmienia się treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego uchwałą Nr 55/2019 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 13 marca 2019 r. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2019.04.09 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu ogłosza otwarty konkurs ofert na zadania z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego

13‑03‑2019 14:11:33

Zarządu Powiatu w Kołobrzegu ogłosza otwarty konkurs ofert na:  

  • Opracowanie i wydanie, w formie książkowej, publikacji przedstawiającej w sposób kompleksowy historię polityczną Kołobrzegu od roku 1989 do czasów współczesnych.
  • Opracowanie i wydanie, w formie książkowej, publikacji na temat fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg na początku XIX w.

Szczegóły w Uchwale Nr 55/2019 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

13‑02‑2019 12:32:58

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450

Dokumenty:
Plik pdf DZ_U_2018_450_tekst_ujednolicony_ustawy.pdf
13‑02‑2019 12:38:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
667KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DZ_U_2018_450_obwieszczenie_Marszalka_Sejmu.pdf
13‑02‑2019 12:38:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
840KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

13‑02‑2019 12:26:28

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29)

  1. oferta realizacji zadania publicznego /oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  2. oferta realizacji zadania publicznego /oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 /2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  3. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  4. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  5. umowa o realizację zadania publicznego /umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a/ 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  6. umowa o realizację zadania publicznego /umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 / 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
Dokumenty:
Plik pdf DZ_U_2018_2057.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oferta_realizacja_zadania_art_14_ust 1A i 2_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oferta_realizacja_zadania_art_14_ust 1A i 2_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust4_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust4_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust5_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust5_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1_6_wzor.doc.rtf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1_6_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
255KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc umowa_realizacja_zadania_art16_ust1A_6_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1A_6_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego

13‑02‑2019 10:14:07

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055 z dnia 2018.10.26).

Dokumenty:
Plik pdf DzU_2018_2055.pdf
13‑02‑2019 10:20:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oferta_uproszczona_19a.doc
13‑02‑2019 10:17:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_uproszczone_19a.doc
13‑02‑2019 13:36:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

24‑08‑2016 07:34:51

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300), wchodzi w życie z dniem 3 września 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego - wzór

06‑12‑2016 12:18:50
Oferta na realizację zadania publicznego  - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej - wzór

15‑12‑2016 20:46:46
Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie oferenta - wzór

06‑12‑2016 12:11:26
Oświadczenie oferenta - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - druk

06‑12‑2016 12:06:21
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - druk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2019 14:47:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie