Strona główna BIP


 

Przejdź do:
Rada Powiatu w Kołobrzegu
Zarząd Powiatu w Kołobrzegu
Kierownictwo Starostwa Powiatowego
Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego
Polityka wewnętrzna (budżet, programy, regulaminy)
Powiatowe Jednostki Organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne (przetargi)
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Prawo lokalne, uchwały, zarządzenia, oświadczenia i rejestry
Ogłoszenia i informacje wydziałów i innych podmiotów

 

Zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu – obowiązują od 26 października 2020 r.

13‑03‑2020 12:53:52

Zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu –  obowiązują od 26 października 2020 r.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski informuje o wprowadzeniu od dnia 26.10.2020 r. do odwołania następujących ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu: 

 • sprawy urzędowe załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną
 • osobiste złożenie wniosków może nastąpić wyłącznie na parterze budynków Starostwa Powiatowego (Pl. Ratuszowy 1 oraz ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu), z zastrzeżeniem dotyczącym spraw załatwianych bezpośrednio w Wydziale Komunikacji.  

Wprowadzone zostają następujące zasady bezpośredniej obsługi interesantów w wyznaczonych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, realizujących zadania o charakterze publicznym, o których mowa w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758):

 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi
 • liczba interesantów, którzy mogą w danym momencie przebywać na terenie budynków Starostwa Powiatowego ustalana jest przez pracownika Starostwa przy wejściu do budynków.  

Wydział Komunikacji: 

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału.  
Wydawanie dokumentów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, inne) będzie realizowane codziennie, w godzinach pracy Wydziału Komunikacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału. 

Numery telefonów:

umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji: 502-040-032 oraz 502-040-219
 • prawa jazdy - 94 354 76 19 wew. 144, 145
 • rejestracja pojazdów - 94 354 76 19 wew. 141, 142, 143
 • transport - 94 354 76 19 wew. 140, 146
 • szkoły nauki jazdy, instruktorzy - 94 354 76 19 wew. 146 

Dokumenty i wnioski mogą być składane do skrzynki na parterze budynku Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, podczas osobistego załatwiania sprawy.

Wydział Budownictwa  

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału.
Środy i piątki są dniami wyłączonymi z bezpośredniej obsługi interesantów.
Numery telefonów: 94 353 01 60 wew. 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228

Składanie wniosków i dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub do skrzynki stojącej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. 

Wydział Ochrony Środowiska  

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału. 
Numery telefonów: 94 353 01 60 wew. 231, 232, 233, 234, 235

Wnioski i dokumenty można składać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub do skrzynki stojącej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział przyjmuje oraz wydaje dokumenty wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału.
Numery telefonów:

 • wypisy, wyrysy – tel. 94 353 01 60 wew. 252
 • mapy do celów opiniodawczych – tel.  94-353 01 60  wew. 255, wew.254
 • zespół uzgadniania dokumentacji projektowej – tel. 94 353 01 60 w. 257, tel. 94 352 78 77
 • zasób geodezyjny tel. 94 353 01 60 wew. 258, 260, 261,251
 • ewidencja gruntów i budynków – tel. 94 353 01 60 wew. 253,  94 354 77 58
 • użytkowanie wieczyste – tel.  94 353 01 60 wew. 243                
 • odszkodowania, służebności - tel. 94 353 01 60 wew. 241 

W pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dokumenty i wnioski można złożyć drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub do skrzynki stojącej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod nr telefonu: 

 • Sekretariat Starosty i Wicestarosty - 94 354 76 18 wew. 100,
 • Członkowie Zarządu Powiatu - 94 354 76 18 wew. 190, 130,
 • Skarbnik Powiatu - 94 354 76 18 wew. 120,
 • Sekretarz Powiatu - 94 354 76 18 wew. 150,
 • Wydział Budownictwa - 94 353 01 60 wew. 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
 • Wydział Ochrony Środowiska - 94 353 01 60 wew. 231, 232, 233, 234, 235,
 • Wydział Edukacji i Kultury - 94 354 76 18 wew. 170, 171,172,
 • Wydział Finansów i Budżetu - 94 354 76 18 wew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości - 94 353 01 60 wew. 241 ,242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,
 • Wydział Komunikacji - 94 354 76 19 wew. 141, 142, 143, 144, 145, 146,
 • Wydział Organizacji i Spraw Społecznych - 94 354 76 18 wew. 151, 152, 157, 200, 201,
 • Biuro Zarządzania Kryzys. i Spraw Obr. - 94 355 14 48, 94 355 14 47, 600 102 121,
 • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - 94 354 76 18 wew. 132, 134, 135,
 • Biuro Kadr - 94 354 76 18 wew. 153,
 • Biuro Rzecznika Prasowego - 94 354 76 18 wew. 191, 133,
 • Biuro Rady i Zarządu Powiatu - 94 354 76 18 wew. 180, 154,
 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów - 94 352 48 87
 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PN) - 94 354 80 62 - Sekretarz Zespołu, 94 715 17 17 wew. 14 - Przewodniczący Zespołu. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lokalizacje, adresy i godziny urzędowania wydziałów Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

14‑10‑2016 13:39:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie epuap_logo_384583.png

skrytka ePUAP:  /spkol/skrytka      ...więcej informacji 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetwarzanie danych osobowych

24‑05‑2018 08:10:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gdzie jesteśmy

10‑12‑2018 15:35:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje ogólne

14‑10‑2016 13:37:00
nazwa: Powiat Kołobrzeski
kod terytorialny GUS: 3208
liczba mieszkańców: 79547 (dane GUS z XII.2018 r.)
powierzchnia: 725 km2
zaludnienie: ~ 110 os/km2
NIP: Powiat Kołobrzeski: 6711726929,
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu: 6711567359
REGON: Powiat Kołobrzeski: 330920794

DANE TELEADRESOWE

urząd: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
adres: pl. Ratuszowy 1
kod, poczta: 78-100 Kołobrzeg
telefon: pl. Ratuszowy 1: tel. 94 354 76 18, faks 94 354 46 42
ul. Gryfitów 4-6: tel. 94 353 01 60
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /spkol/skrytka
strona www http://www.powiat.kolobrzeg.pl
bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
numer konta:

10 2030 0045 1110 0000 0185 6990

Uwaga: na podane powyżej konto nie należy wpłacać opłat skarbowych. Obsługą opłat skarbowych zajmuje się Gmina Miasto Kołobrzeg lub inne urzędy gmin.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

14‑10‑2016 13:40:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

ul. Artura Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 94 354 80 66

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rachunki bankowe

14‑10‑2016 13:41:17
Rachunki bankowe:
  numer rachunku - przeznaczenie
1.

92 2030 0045 1110 0000 0195 2320

opłaty za wypisy, wyrysy, za mapy, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, opłaty komunikacyjne, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty z tytułu pobytu dzieci w Domach Dziecka, dochody z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia powiatu, opłaty za egzaminy z topografii miasta. można dokonywać w formie przelewu na wskazany rachunek, względnie w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, w następujących dniach i godzinach:
- wtorek, środa - 8.00 do 14.00,
- poniedziałek, czwartek - 8.00 do 15.30.
- piątek - 8.00 do 13.00,

2. 31 2030 0045 1110 0000 0185 7000 - opłaty z tytułów: wieczystego użytkowania gruntów, melioracje, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dzierżawa, karty parkingowe.
3. 94  2030  0045  1110  0000  0185  7030  -  wadia
4. 10  2030  0045  1110  0000  0185  6990  -  pozostałe dochody powiatu
5. 65  1130  1062  0000  0109  9520  0014  -  opłata recyklingowa wnoszona na rzecz NFOŚIGW, BGK III O/Warszawa, (na dowodzie wpłaty należy umieścić numer VIN - 17 znakowy numer nadwozia), opłata bez numeru, z numerem poprawianym lub błędnym numerem jest nieważna.
 

Posiadacz Rachunku:  Powiat Kołobrzeski, pl.Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Bank:  BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uwaga: na podane powyżej konta nie należy wpłacać opłat skarbowych.
Obsługą opłat skarbowych zajmuje się Gmina Miasto Kołobrzeg lub inne urzędy gmin.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  14‑10‑2016 13:31:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  14‑10‑2016 13:31:18
Data ostatniej aktualizacji:
08‑11‑2020 09:35:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie