Strona startowa


Rada Powiatu w Kołobrzegu

Polityka wewnętrzna (budżet, programy, regulaminy)

Zamówienia publiczne (przetargi)

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu

Powiatowe Jednostki Organizacyjne

Nieodpłatna pomoc prawna

Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Organizacje pozarządowe

Prawo lokalne, uchwały, zarządzenia, oświadczenia i rejestry

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia wydziałów Starostwa Powiatowego 

Ważne - ochrona danych osobowych - RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): 

uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kołobrzeski,
pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 354 76 18.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod numerem tel. 94 354 76 18 w. 155 lub adresem email iod@powiat.kolobrzeg.pl

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1),  oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez samorząd powiatowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

24‑05‑2018 08:10:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie epuap_logo_384583.png

skrytka ePUAP:  /spkol/skrytka      ...więcej informacji 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje ogólne

14‑10‑2016 13:37:00
nazwa: Powiat Kołobrzeski
kod terytorialny GUS: 3208
liczba mieszkańców: 77011 (dane PKW z X.2014 r.)
powierzchnia: 725 km2
zaludnienie: 106 os/km2 (dane PKW z X.2014 r.)
NIP: 671-17-26-929
REGON: 330920794

DANE TELEADRESOWE

urząd: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
adres: pl. Ratuszowy 1
kod, poczta: 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 76 18, faks 94 354 46 42
elektroniczna skrzynka podawcza: /spkol/skrytka
strona www http://www.powiat.kolobrzeg.pl
bank Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  Oddział Kołobrzeg
pl. Ratuszowy 5a/1, 78-100 Kołobrzeg
numer konta:

10 2030 0045 1110 0000 0185 6990

Uwaga: na podane powyżej konto nie należy wpłacać opłat skarbowych. Obsługą opłat skarbowych zajmuje się Gmina Miasto Kołobrzeg lub inne urzędy gmin.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Starostwo Powiatowe - lokalizacje

14‑10‑2016 13:39:38

 

Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Biuro Rady i Zarządu Powiatu, Biuro Kadr, Archiwum Zakładowe, Biuro Rzecznika Prasowego;

pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 354 76 18, faks: 94 354 46 42, mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl

----- ----- -----

Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 353 01 60, faks: 94 354 46 42

----- ----- -----

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Żurawia 12b, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 355 14 48, faks: 94 355 14 49, tel. kom.: 600 102 121, mail: zk@powiat.kolobrzeg.pl

----- ----- -----

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 - 15,30,
środa - dzień bez przymowania interesantów
budynek Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 352 48 87, faks: 94 354 46 42, mail: rzecznik@powiat.kolobrzeg.pl

----- ----- -----

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Artura Grottgera 11
sekretarz zespołu: 94 354 80 62, faks: 94 354 80 62, Przewodniczący Zespołu: 94 715 17 17, email: pzon@powiat.kolobrzeg.pl

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rachunki bankowe

14‑10‑2016 13:41:17
Rachunki bankowe:
  numer rachunku - przeznaczenie
1.

92 2030 0045 1110 0000 0195 2320

opłaty za wypisy, wyrysy, za mapy, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, opłaty komunikacyjne, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty z tytułu pobytu dzieci w Domach Dziecka, dochody z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia powiatu, opłaty za egzaminy z topografii miasta. można dokonywać w formie przelewu na wskazany rachunek, względnie w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, w następujących dniach i godzinach:
- wtorek, środa - 8.00 do 14.00,
- poniedziałek, czwartek - 8.00 do 15.30.
- piątek - 8.00 do 13.00,

2. 31 2030 0045 1110 0000 0185 7000 - opłaty z tytułów: wieczystego użytkowania gruntów, melioracje, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dzierżawa, karty parkingowe.
3. 94  2030  0045  1110  0000  0185  7030  -  wadia
4. 10  2030  0045  1110  0000  0185  6990  -  pozostałe dochody powiatu
5. 65  1130  1062  0000  0109  9520  0014  -  opłata recyklingowa wnoszona na rzecz NFOŚIGW, BGK III O/Warszawa, (na dowodzie wpłaty należy umieścić numer VIN - 17 znakowy numer nadwozia), opłata bez numeru, z numerem poprawianym lub błędnym numerem jest nieważna.
 

Posiadacz Rachunku:  Powiat Kołobrzeski, pl.Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Bank:  Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Kołobrzeg, pl. Ratuszowy 5a/1, 78-100 Kołobrzeg

Uwaga: na podane powyżej konta nie należy wpłacać opłat skarbowych.
Obsługą opłat skarbowych zajmuje się Gmina Miasto Kołobrzeg lub inne urzędy gmin.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące oddziaływania wobec osób stosujących przemoc

14‑10‑2016 13:40:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

ul. Artura Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 94 354 80 66

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  14‑10‑2016 13:31:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  14‑10‑2016 13:31:18
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2018 15:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie