Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu


Marek Wiśniewski
Inspektor Ochrony Danych
Imię:
Marek
Nazwisko:
Wiśniewski
Email:
m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl
Telefon:
9435476148 wew. 155
Fax:
943544642
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu

24‑05‑2018 07:57:47

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): 

uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kołobrzeski,
pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 354 76 18.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod numerem tel. 94 354 76 18 w. 155 lub adresem email iod@powiat.kolobrzeg.pl

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1),  oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez samorząd powiatowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podstawy prawne

16‑05‑2019 12:49:09
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst ogłoszony Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  24‑05‑2018 07:52:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  24‑05‑2018 07:52:44
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2020 16:29:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie