Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności BIP - Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kołobrzeskiego - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

Powiat Kołobrzeski - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP - Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kołobrzeskiego - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office, które mogą nie być w pełni dostępne.

Wyłączenia

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty pakietów biurowych LibreOffice i Microsoft Office, które mogą nie być w pełni dostępne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Ciepłuch - koordynator d/s dostępności.
 • E-mail: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 943547618 wew. 151
 • dostępna w godzinach 7:30 - 14:30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Kołobrzeski
 • Adres: pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 943547618

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 4. 
Podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzeniekomunikacyjne: w części budynków tak, w części nie.

Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 1 Czy podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: w części budynków tak, w części nie
Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

Podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: NIE

Starostwo Powiatowe zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego
Starostwo Powiatowe zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób. 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu jest na etapie projektowania nowego budynku na potrzeby starostwa, w którym zostaną uwzględnione wszelkie zasady uniwersalnego projektowania , dotyczące dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje zawiera Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 22.03.2021 r.

Serwis internetowy  urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej

21‑01‑2022 12:38:36

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.

Dokumenty:
Plik pdf wniosek z_zadaniem o_zapewnienie dostepnosci cyfrowej strony internetowej.pdf
25‑01‑2022 13:47:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
230KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek z_zadaniem o_zapewnienie dostepnosci cyfrowej strony internetowej.docx
25‑01‑2022 13:47:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt wniosek z_zadaniem o_zapewnienie dostepnosci cyfrowej strony internetowej.odt
25‑01‑2022 13:47:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o zapewnienie dostępności

21‑01‑2022 12:35:40

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny.

Dokumenty:
Plik odt wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.odt
21‑01‑2022 12:37:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.pdf
21‑01‑2022 12:37:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.docx
21‑01‑2022 12:37:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

10‑06‑2021 15:54:05
Dokumenty:
Plik pdf zd01.pdf
10‑06‑2021 15:54:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zd02.pdf
10‑06‑2021 15:54:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu na lata 2022 - 2025

13‑04‑2022 12:09:09

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu na lata 2022 - 2025

Dokumenty:
Plik doc harmonogram plan działania na rzecz zapewnienia dostępności_Starostwo.doc
13‑04‑2022 12:12:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf harmonogram plan działania na rzecz zapewnienia dostępności_Starostwo-sig.pdf
13‑04‑2022 12:12:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
355KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 13:44:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie