Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwum


WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W WYDZIAŁACH:

Wydział Finansów i Budżetu

 • Ewidencja sprzedaży VAT
 • Księga druków ścisłego zarachowania: kwitariusz przychodów, arkusz spisu z natury.
 • Księga druków ścisłego zarachowania: czeki gotówkowe

Spisy:

 • Wezwania do zapłaty
 • Upomnienia
 • Sprawy sądowe
 • Noty odsetkowe

Wykaz rejestrów Biura Rady i Zarządu Powiatu:
 • Wnioski, interpelacje i postulaty radnych;
 • Rejestr projektów uchwał Rady Powiatu;
 • Rejestr uchwał Rady Powiatu;
 • Oświadczenia Majątkowe, Radni;
 • Posiedzenia Zarządu;
 • Rejestr skarg i wniosków (również w wersji papierowej).;
 • Sesje Rady Powiatu - porządki obrad;
 • Sesje Rady Powiatu - protokoły, stenogramy;
 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu;
 • Rejestr petycji.

Wykaz rejestrów Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych:
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów.

Wykaz rejestrów Wydziału Budownictwa:
 • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykaz rejestrów Wydziału Edukacji i Kultury:
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych:
 • rejestr stowarzyszeń zwykłych,
 • ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • ewidencja Stowarzyszeń Kultury fizycznej
 • rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • nieodpłatna pomoc prawna

Biuro Kadr:
 • rejestr zarządzeń Starosty,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr szkoleń pracowników Starostwa,
 • rejestr oświadczeń majątkowych,
 • ewidencja nadgodzin pracowników Starostwa.

Wydział Komunikacji:
 • rejestr zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • rejestr zaświadczeń i wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • rejestr licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • rejestr licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca
 • rejestr stacji kontroli pojazdów
 • rejestr diagnostów stacji kontroli pojazdów
 • rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 • rejestr zezwoleń na wjazd i parkowanie
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej w zakresie
  • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
  • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  • rejestr licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
  • rejestr licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Wydział Ochrony Środowiska:
 • rejestr kart wędkarskich
 • rejestr sprzętu pływającego
 • rejestr gruntów wyłączonych (gminy powiatu kołobrzeskiego oprócz miasta Kołobrzeg i miasta Gościno)
 • rejestr egzotycznych zwierząt
 • rejestr wniosków i decyzji dot. usunięcia (wycięcia, przesadzenia drzew i krzewów)
 • rejestr wniosków dot. zalesienia gruntów w latach 2002-2003
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów
 • CEIDG
 • EKOPORTAL

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
 • Rejestr użytkowników wieczystych Skarbu Państwa,
 • Rejestr zarządców (jednostki organizacyjne) na gruntach Skarbu Państwa,
 • Rejestr klientów, zamówień, zgłoszeń prac geodezyjnych oraz faktur zasobu geodezyjno-kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej,
 • Ewidencja gruntów, budynków i lokali,
 • Rejestr dzierżaw,
 • Rejestr nieruchomości Powiatu Kołobrzeskiego.

Archiwum Zakładowe

:

 • Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
 • Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  27‑06‑2008 10:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2018 08:54:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive