Rejestr instytucji kultury


Powiat Kołobrzeski, jako organizator prowadzi Rejestr Samorządowych Instytucji Kultury, na postawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 poz.862 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189).

Instytucja kultury z urzędu podlega wpisowi do rejestru.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę BIP Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. 

Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis z Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury Powiatu Kołobrzeskiego każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakładana jest i prowadzona oddzielnie księga rejestrowa.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury Powiatu Kołobrzeskiego, które znajdują się w Wydziale Edukacji i Kultury  Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, pok. 12 (III p.), tel. 94 3547618.

 

Księga rejestrowa instytucji kultury Powiatu Kołobrzeskiego

25‑10‑2018 14:20:38
Księga rejestrowa instytucji kultury Powiatu Kołobrzeskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Kołobrzeskiego

25‑10‑2018 08:50:17
Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Kołobrzeskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

04‑01‑2019 14:52:32
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Kołobrzeski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Mazurek , w dniu:  25‑10‑2018 08:41:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  25‑10‑2018 08:41:36
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2019 14:53:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie