Starostwo Powiatowe


Rada Powiatu w Kołobrzegu

Polityka wewnętrzna (budżet, programy, regulaminy)

Zamówienia publiczne (przetargi)

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu

Powiatowe Jednostki Organizacyjne

Nieodpłatna pomoc prawna

Kierownictwo Starostwa Powiatowego

Organizacje pozarządowe

Prawo lokalne, uchwały, zarządzenia, oświadczenia i rejestry

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego

Zgłoszenie z projektem budowlanym

Tablica ogłoszeń

 

Obsługa budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
Starostwo Powiatowe podaje poniżej aktualne rachunki bankowe:

  1. Posiadacz Rachunku:
    Powiat Kołobrzeski, pl.Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
  2. Bank:
    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Kołobrzeg, pl. Ratuszowy 5a/1 78-100 Kołobrzeg


92 2030 0045 1110 0000 0195 2320 - opłaty za wypisy, wyrysy, za mapy, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, opłaty komunikacyjne, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty z tytułu pobytu dzieci w Domach Dziecka, dochody z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia powiatu, opłaty za egzaminy z topografii miasta. można dokonywać w formie przelewu na wskazany rachunek, względnie w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, w następujących dniach i godzinach:
- wtorek, środa - 8.00 do 14.00,
- poniedziałek, czwartek - 8.00 do 15.30.
- piątek - 8.00 do 13.00,

31 2030 0045 1110 0000 0185 7000 - opłaty z tytułów: wieczystego użytkowania gruntów, melioracje, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dzierżawa, karty parkingowe.

94  2030  0045  1110  0000  0185  7030  -  wadia

10  2030  0045  1110  0000  0185  6990  -  pozostałe dochody powiatu


Opłata recyklingowa

65  1130  1062  0000  0109  9520  0014  -  opłata recyklingowa wnoszona na rzecz NFOŚIGW, BGK III O/Warszawa, (na dowodzie wpłaty należy umieścić numer VIN - 17 znakowy numer nadwozia), opłata bez numeru, z numerem poprawianym lub błędnym numerem jest nieważna.

INFORMACJE PODSTAWOWE

nazwa: Powiat Kołobrzeski
kod terytorialny GUS: 3208
liczba mieszkańców: 77011 (dane PKW z X.2014 r.)
powierzchnia: 725 km2
zaludnienie: 106 os/km2 (dane PKW z X.2014 r.)
NIP: 671-17-26-929
REGON: 330920794

DANE TELEADRESOWE

urząd: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
adres: pl. Ratuszowy 1
kod, poczta: 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 76 18, faks 94 354 46 42
skrytka ePUAP /spkol/skrytka
mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
strona www http://www.powiat.kolobrzeg.pl
bank Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Kołobrzeg
pl. Ratuszowy 5a/1, 78-100 Kołobrzeg
numer konta: 10 2030 0045 1110 0000 0185 6990
budynek: pl. Ratuszowy 1 Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Biuro Rady i Zarządu Powiatu, Biuro Kadr, Archiwum Zakładowe, Biuro Rzecznika Prasowego;
budynek: ul. Gryfitów 4-6 Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon: 94 354 76 18
faks: 94 354 05 10
budynek: ul. Żurawia 12b Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
telefon: 94 355 14 48
faks 94 355 14 49
telefon kom.: 600 102 121
mail: zk@powiat.kolobrzeg.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

adres: budynek Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 352 48 87
faks: 94 354 46 42
mail: rzecznik@powiat.kolobrzeg.pl
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 - 15,30, środa - dzień bez przymowania interesantów

PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

adres: ul. Kamienna 3, 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 80 62
faks: 94 354 80 62

PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
adres: ul. Kamienna 3, 78-100 Kołobrzeg,
telefon / faks 94 354 80 66
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  21‑01‑2008 13:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  21‑01‑2008 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2016 12:58:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie