Biuro Rzeczy Znalezionych


Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397) informuje, że jest w posiadaniu nw. rzeczy znalezionych.

Informacje dotyczące przechowywanych rzeczy są udzielane:
 • pod numerem telefonu 94 35 476 18 wew. 151
 • w pok. 7 Wydział Organizacji i Spraw Społecznych,II piętro, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Kołobrzeskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. - o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397),
 • Art.183 §1,184 Kc w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.),
 • Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r. poz. 595).

Jednocześnie informujemy, że:
 1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych,
 2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.),
 3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
 4. Depozyty przechowywane są w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
 5. Informacji i wyjaśnień udziela naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg (II piętro, pokój 7) tel. 94 354 76 18 wew. 151.
 6. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pl. Ratuszowy 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  09‑06‑2009 09:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  09‑06‑2009 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2015 10:50:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie