Raport o stanie powiatu


Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

2018 - Raport o stanie Powiatu Kołobrzeskiego

17‑05‑2019 14:50:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Debata nad raportem o stanie Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2018

17‑05‑2019 14:44:46

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kołobrzeskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kołobrzegu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  mieszkańców powiatu (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie w dniu 31 maja 2019 r. podczas VII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu (porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu w załączeniu).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, czyli w terminie do dnia 30 maja 2019 r., do godz. 15.30.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  17‑05‑2019 14:40:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  17‑05‑2019 14:40:45
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2019 14:53:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie