Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna


 

Na spotkanie z prawnikiem umów się telefonicznie - 94 354 77 29
(numer dostępny w dni robocze od godz. 7,30 do godz. 15,30)
 

Zmiany w systemie Darmowej Pomocy Prawnej 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 

Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązujące od 16 maja 2020 r. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kołobrzeskiego. Szczegółowe dane dotyczące darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej Powiatu (www.powiat.kolobrzeg.pl) w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

W razie pytań szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych pod numeram telefonu 94 354 77 29 oraz pod adresem npp@powiat.kolobrzeg.pl

 

Komunikat z załącznikami

10‑01‑2023 08:16:03

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, że na terenie powiatu kołobrzeskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Rejestracja na poradę pod numerem telefonu 94 35477 29 pon- pt. 7.30-15.30 lub
Za pomocą poczty elektronicznej npp@powiat.kolobrzeg.pl.

 

 1.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 • Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, adw. Anna Rubanowicz
 • Wtorek - w godz. 09,00 – 13,00, adw. Maciej Szymański
 • Środa - w godz. 11,00 – 15,00, adw. Maciej Szymański
 • Czwartek - w godz. 09,00 – 13,00,adw. Maciej Szymański
 • Piątek - w godz. 11,00 – 15,00,r.p. Aneta Stypuła

2.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

 • Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, r.p.Michał Stępień
 • Wtorek - w godz. 16,00 – 20,00,adw. Maciej Szymański
 • Środa - w godz. 16,00 – 20,00, r.p. Aneta Stypuła/ adw. Anna Rubanowicz /adw. Maciej Szymański
 • Czwartek - w godz. 16,00 – 20,00, adw. Anna Rubanowicz
 • Piątek - w godz. 16,00 – 20,00, r.p. Aneta Stypuła

3. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 • Poniedziałek – w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc
 • Wtorek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc
 • Środa - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc
 • Czwartek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc
 • Piątek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

17‑03‑2022 09:36:07

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywatelek i obywateli Ukrainy

 

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, że do dyspozycji obcokrajowców pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Na terenie powiatu kołobrzeskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Rejestracja na poradę pod numerem telefonu 94 35477 29 pon- pt. 7.30-15.30 lub
Za pomocą poczty elektronicznej npp@powiat.kolobrzeg.pl.

W razie potrzeby, chętnym benefincjentom nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapewniamy pomoc  tłumacza języka ukraińskiego oraz rosyjskiego .

 1.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 • Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, adw. Anna Rubanowicz , język polski ,język angielski
 • Wtorek - w godz. 09,00 – 13,00, adw. Maciej Szymański, język polski ,język angielski
 • Środa - w godz. 11,00 – 15,00, adw. Maciej Szymański, język polski ,język angielski
 • Czwartek - w godz. 09,00 – 13,00,adw. Maciej Szymański, język polski ,język angielski
 • Piątek - w godz. 11,00 – 15,00,r.p. Wioletta Olech, język polski

2.  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

 • Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, r.p. Krzysztof Majsnerowski, język polski ,język angielski
 • Wtorek - w godz. 16,00 – 20,00,adw. Maciej Szymański, język polski ,język angielski
 • Środa - w godz. 16,00 – 20,00, r.p. Krzysztof Majsnerowski/ adw. Anna Rubanowicz/adw. Maciej Szymański język polski ,język angielski
 • Czwartek - w godz. 16,00 – 20,00, adw. Anna Rubanowicz , język polski ,język angielski
 • Piątek - w godz. 16,00 – 20,00, r.p. Aleksandra Zimoch, język polski

3. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

 

 • Poniedziałek – w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc, język polski, język rosyjski
 • Wtorek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc język polski, język rosyjski
 • Środa - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc,język polski, język rosyjski
 • Czwartek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc,język polski, język rosyjski
 • Piątek - w godz. 15,00 - 19,00, r.p. Teresa Bleczyc, język polski, język rosyjski
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kołobrzeskiego.

13‑07‑2021 07:46:34

 Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje, że od dnia 13 lipca 2021 roku wraca bezpośrednia obsługa beneficjentów w punktach  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdujących się na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.
 Obowiązywać będą zasady określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1845 z późn. zm.) dotyczące:
 

 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania odstępu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami,
 • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa tylko za pomocą maseczki.

 

Rezerwacja wizyty pod numerem telefonu: 94 35 477 29

Dni i godziny otwarcia punktów:

1. Punkt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15 - Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Porad udzielają: adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych. 

Godziny otwarcia :
poniedziałek - piątek w godzinach 16.00-20.00

Adwokat pełni dyżury we wtorki, środy oraz czwartki.

Radca prawny pełni dyżury w poniedziałki, środy i piątki.

2. Punkt ul. A. Grottgera 11 w Kołobrzegu - Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Punkt prowadzony przez Centrum Poradnictwa "PRAWNIKON" z siedzibą w Rzeszowie.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - 11.00-15.00 - Adwokat

wtorek -09.00-13.00 - Adwokat

środa 11.00-15.00 - Adwokat

czwartek-09.00-13.00 - Adwokat

piątek- 11.00-15.00 - Radca prawny

3. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 - Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Punkt prowadzony przez Centrum Poradnictwa "PRAWNIKON" z siedzibą w Rzeszowie.

Godziny otwarcia :
poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-19.00 - Radca prawny

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

31‑12‑2015 12:09:47

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. 

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje ogólne o nieodpłatnej pomocy prawnej

31‑12‑2018 13:59:36
Od roku 2019 r. dostępna jest nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która w szczególności polegać ma na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w danym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.


Wszystkie niezbędne informacje będą dostępne na stronie BIP Powiatu Kołobrzeskiego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej w Kołobrzegu

31‑12‑2015 12:07:36

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, pokój nr 13,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinch od 16,00 do 20,00

 


Wyświetl większą mapę

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera w Kołobrzegu

28‑02‑2017 11:21:12

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kołobrzeg, ul. Artura Grottgera 11, (obok siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),

czynny w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 11,00 do 15,00,
czynny we wtorek i czwartek  w godz. od 9,00 do 13,00.


Wyświetl większą mapę

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

28‑02‑2017 11:25:18

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

czynny od poniedziałku do piątku w godzinch od 15,00 do 19,00


Wyświetl większą mapę

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

 

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znaduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

06‑07‑2020 13:48:32

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.  https://www.spkolobrzeg.finn.pl/rodo

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch, Magdalena Szymańska , w dniu:  31‑12‑2015 11:31:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  31‑12‑2015 11:31:37
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2023 08:22:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie