Petycje

Petycje

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. 2018 poz. 870 - pełna treść ustawy opublikowana na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

BRP.152.1.2024 Petycja w sprawie przeprowadzenia niezwłocznie wymiany nawierzchni drogi powiatowej nr 3301Z Grzybowo-Stary Borek, tj. ul. Borkowskiej w kierunku Starego Borku

05‑03‑2024 09:44:24
data złożenia petycji: 19.02.2024 r.
podmiot wnoszący petycję: Grupa mieszkańców
przedmiot petycji: w sprawie przeprowadzenia niezwłocznie wymiany nawierzchni drogi powiatowej nr 3301Z Grzybowo-Stary Borek, tj. ul. Borkowskiej w kierunku Starego Borku.
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 19.05.2024 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 25.03.2024 r.
Dokumenty:
Plik pdf petycja Grupy Mieszkańców_Stary Borek.anonymised.pdf
05‑03‑2024 09:48:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję_skan.anonymised.pdf
26‑03‑2024 10:04:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.4.2023 Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników

22‑12‑2023 08:23:24

data złożenia petycji: 21.11.2023 r.,
podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o.
przedmiot petycji: w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 20.02.2024 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 09.01.2024 r.

Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.4.2023_treść petycji.pdf
22‑12‑2023 08:26:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
151KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx BRP.152.4.2023_treść petycji.docx
22‑12‑2023 08:26:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xades Inicjatywa Jawność i Transparentność 4p - Oszczędzajmy środki Publiczne .docx.xades
22‑12‑2023 08:26:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/xml
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf BRP.152.4.2023 odpowiedź na petycję-sig.pdf
09‑01‑2024 14:06:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
579KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.3.2023 Petycja w sprawie wsparcia Gminy Siemyśl w organizacji dojazdu transportem publicznym mieszkańców gminy, w tym przywrócenia połączenia komunikacyjnego z miejscowości Niemierze do Kołobrzegu i z powrotem oraz zawarcie porozumienia w sprawie organizacji publicznego przewozu o zasięgu lokalnym

31‑05‑2023 08:11:24

data złożenia petycji: 23.05.2023 r.
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Sołectwa Niemierze
przedmiot petycji: w sprawie wsparcia Gminy Siemyśl w organizacji dojazdu transportem publicznym mieszkańców gminy, w tym przywrócenia połączenia komunikacyjnego z miejscowości Niemierze do Kołobrzegu i z powrotem oraz zawarcie porozumienia  w sprawie organizacji publicznego przewozu o zasięgu lokalnym
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 23.08.2023 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji:pismem z dnia 02.06.2023 r. poinformowano wnoszącego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia, ze względu na braki formalne. 

Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.3.2023_treść petycji.anonymised.pdf
31‑05‑2023 08:14:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję nr BRP.152.3.2023.anonymised-sig.pdf
02‑06‑2023 10:10:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.2.2023 Petycja w sprawie podjęcia niezwłocznych działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej na drodze nr 3308Z w Świeciu Kołobrzeskim

25‑05‑2023 08:14:29

data złożenia petycji: 19.05.2023 r.
podmiot wnoszący petycję: 
przedmiot petycji: w sprawie podjęcia niezwłocznych działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej na drodze nr 3308Z w Świeciu Kołobrzeskim
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 19.08.2023 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 28.07.2023 r.

Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.2.2023_treść petycji.anonymised.pdf
25‑05‑2023 08:26:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf przekazanie petycji wg właściwości.anonymised.pdf
03‑07‑2023 09:30:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RP_324_przekazanie petycji wg właściwości.anonymised.pdf
03‑07‑2023 09:30:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
574KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję.anonymised.pdf
28‑07‑2023 11:37:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź Zarządu Powiatu na petycję.anonymised.pdf
28‑07‑2023 11:37:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.1.2023 Petycja sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

27‑02‑2023 11:52:12
data złożenia petycji: 23.02.2023 r.,
podmiot wnoszący petycję:
przedmiot petycji: w sprawie w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 23.05.2023 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji:udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 09.05.2023 r.
Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.1.2023_petycja_transplantacja_JST_Starosta_Kolobrzeski.anonymised.pdf
27‑02‑2023 11:54:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję nr BRP.152.1.2023.anonymised.pdf
09‑05‑2023 13:25:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję nr BRP.152.1.2023_1.pdf
09‑05‑2023 14:32:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.00003.2022 Petycja w sprawie przebudowy – modernizacji drogi powiatowej Rościęcino-Rzesznikowo, która przebiega przez miejscowość Białokury

12‑12‑2022 14:34:03

data złożenia petycji: 16.11.2022 r. (przekazana według właściwości do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu w dniu 08.12.2022r.). 
podmiot wnoszący petycję: Pan Stanisław Chabera - Radny Gminy Siemyśl. 
przedmiot petycji: w sprawie przebudowy – modernizacji drogi powiatowej Rościęcino-Rzesznikowo, która przebiega przez miejscowość Białokury. 
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 08.03.2023 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 16.01.2023 r.    

Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.3.2022_treść petycji.anonymised.pdf
12‑12‑2022 14:35:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję_przebud. dr. pow. Rościęcino-Rzesznikowo_Białokury.anonymised skan.pdf
17‑01‑2023 11:00:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję_przebud. dr. pow. Rościęcino-Rzesznikowo_Białokury.anonymised.pdf
17‑01‑2023 11:00:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
587KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.00002.2022 Petycja dotyczy w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach

22‑11‑2022 13:34:49

data złożenia petycji: 26.10.2022 r.;
podmiot wnoszący petycję: osoba fizyczna, która nie wyraziła zgody na ujawnienie danych osobowych;
przedmiot petycji: w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach;
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 26.01.2023 r.;
informacja o sposobie załatwienia petycji: petycja przekazana przez Starostę Kołobrzeskiego według właściwości do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pismem z dnia 21.11.2022 r.

Dokumenty:
Plik pdf BRP.152.2.2022_treść petycji.anonymised.pdf
22‑11‑2022 13:48:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję.anonymised.pdf
22‑11‑2022 13:48:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję_anonymised.pdf
22‑11‑2022 13:48:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.00001.2022 Petycja dotyczy budowy chodnika przy ul. Mołtowskiej w Gościnie

07‑11‑2022 13:13:09

data złożenia petycji: 30.09.2022 r. (przekazana według właściwości do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu w dniu 31.10.2022 r.),
podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy ulicy Mołtowskiej w Gościnie
przedmiot petycji: budowa chodnika przy ul. Mołtowskiej w Gościnie
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 30.01.2023 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji:  udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 24.11.2022 r. 

Dokumenty:
Plik pdf pismo przewodnie_przekazanie petycji.anonymised.pdf
07‑11‑2022 13:16:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf skan petycji.anonymised.pdf
07‑11‑2022 13:16:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
10,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź na petycję nr BRP.152.1.2022.anonymised.pdf
01‑12‑2022 12:06:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.00001.2021 Petycja dotyczy obniżenia stawek opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej, zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

16‑06‑2021 14:44:28

data złożenia petycji: 31.05.2021 r.,
podmiot wnoszący petycję: ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
przedmiot petycji: obniżenie stawek opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej, zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 29.08.2021 r.
informacja o sposobie załatwienia petycji:   udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 24.08.2021 r.    

Dokumenty:
Plik pdf Petycja_BRP.152.00001.2021_skan petycji.pdf
16‑06‑2021 14:45:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
371KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję nr BRP.152.1.2021.pdf
25‑08‑2021 12:25:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odpowiedź Rady na petycję .pdf
26‑08‑2021 09:57:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RP_201_rozpatrzenie petycji_ASTA-NET.pdf
26‑08‑2021 09:57:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
226KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

BRP.152.00001.2020 Petycja dotycząca zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, wzywająca Radę do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały

21‑12‑2020 14:01:39

data złożenia petycji: 14.12.2020 r.
podmiot wnoszący petycję: Piotr Sterkowski, 04-913 Warszawa, ul. Kłodzka 25
przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Powiatu w Kołobrzegu uchwały dot. zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2
przewidywany termin załatwienia petycji: art. 10 ust. 1ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia - do 14.03.2021 r.,
informacja o sposobie załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi na petycję w dniu 24.02.2021 r.      

Dokumenty:
Plik pdf Petycja BRP.152.00001.2020_skan petycji.pdf
21‑12‑2020 14:05:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odpowiedź na petycję nr BRP.152.1.2020.pdf
25‑02‑2021 11:38:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  01‑10‑2015 19:15:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  01‑10‑2015 19:15:51
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2024 09:48:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie