Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 017/2017/GN

07‑04‑2017 08:46:27

Zarząd Powiatu w kołobrzegu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Oznaczenie geodezyjne: Lokal użytkowy LU3 o pow. użytkowej 80,02 m2 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej 3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu – do 1026/10000 części (działka nr 197/1 o pow. 0,0759 ha obręb nr 13 m. Kołobrzeg).
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00025064/2 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu dla działki gruntu nr 197/1 obr. 13 miasta Kołobrzeg.
Położenie i opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy LU3 o pow. użytkowej 80,02 m2, położony na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego wraz z udziałem w gruncie, częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu - do 1026/10000 części. Lokal nie posiada ogrzewania (istnieje pion gazowy w klatce schodowej). Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia o pow. łącznej 17,40 m2. Stan techniczny lokalu – średni.  Z nabyciem lokalu wiąże się obowiązek wnoszenia opłat do wspólnoty mieszkaniowej. Budynek, w którym  zlokalizowany jest lokal to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany ok. 1930 roku, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty – murowane, ściany – murowane z cegły, schody i balustrady – drewniane, dach- konstrukcji drewnianej. Instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna. (...)  
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia  12 maja 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy pl. Ratuszowym 1 – pokój nr 15.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 016/2017/GN

07‑04‑2017 08:43:56

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Oznaczenie geodezyjne: lokal użytkowy LU1 o pow. użytkowej 78,26 m2 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalno – usługowego w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej 3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu – do 825/10000 części (działka nr 197/1 o pow. 0,0759 ha obręb nr 13 m. Kołobrzeg).
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00025064/2 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu dla działki gruntu nr 197/1 obr. 13 miasta Kołobrzeg.
Położenie i opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy LU1 o pow. użytkowej 78,26 m2, położony na parterze budynku mieszkalno – usługowego wraz z udziałem w gruncie, częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu - do 825/10000 części. Budynek, w którym  zlokalizowany jest lokal to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany ok. 1930 roku, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty – murowane, ściany – murowane z cegły, schody i balustrady – drewniane, dach- konstrukcji drewnianej. Instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, co z pieca gazowego znajdującego się w jednym z pomieszczeń. Stan techniczny lokalu – średni.  Z nabyciem lokalu wiąże się obowiązek wnoszenia opłat do wspólnoty mieszkaniowej. (...)
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia  12 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy pl. Ratuszowym 1 – pokój nr 15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 015/2017/GN

03‑04‑2017 13:17:58

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Oznaczenie geodezyjne:  Działka nr 260/2 o pow. 1,6000 ha, obr. Niekanin, gm. Kołobrzeg.
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00028444/1 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV księgi wieczystej KW KO1L/00028444/1 wpisów brak.
Położenie i opis nieruchomości: Grunt niezabudowany, oznaczony działką nr 260/2 o pow. 1,6000 ha, rodzaj użytków RIVb-0,1781 ha, RV-1,4219 ha, położonej  w północnym skraju obrębu Niekanin gmina Kołobrzeg na pograniczu strefy miejskiej miasta Kołobrzeg i wiejskiej w sąsiedztwie podobnych terenów niezabudowanych oraz kompleksu ogrodów działkowych. Teren równy, płaski  nieuzbrojony.
Przeznaczenie w mpzp: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg  z wyłączeniem Dźwirzyna, Grzybowa, Korzyścienka i pn. części Korzystna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/189/97 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30.12.1997r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego nr 4 z dnia 25.02.1998r. działka nr 260/2, obręb Niekanin posiada oznaczenie 54.MN,U – osiedle budownictwa jednorodzinnego z usługami i rekreacją.
Przetarg odbędzie się dnia 06 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy pl. Ratuszowym 1 – pokój nr 15

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 014/2017/GN

31‑03‑2017 13:36:54

Starosta Kołobrzeski ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia przedmiotu:   

  • Działka nr 35/7 o pow. 0,1885 ha obręb Sarbia, gmina Kołobrzeg, sklasyfikowana jako grunty orne „RV,RVI”.
  • Działka nr 35/8 o pow. 0,1834 ha obręb Sarbia, gmina Kołobrzeg, sklasyfikowana jako grunty orne „RV,RVI”.

Położenie i opis nieruchomości: działka położona w strefie pośredniej miejscowości Sarbia, ok. 18 km od Kołobrzegu. Dojazd do działki drogą wewnętrzną. Kształt nieruchomości nieregularny ale umożliwia optymalne zagospodarowanie. W najbliższym sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w terenie zurbanizowanym. Uzbrojenie techniczne - infrastruktura techniczna nie jest doprowadzona do działki. Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski porośnięty samosiejkami drzew i krzewów (przed wycinką należy uzyskać stosowne pozwolenie).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg: „13.1.2.MN – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; zabudowa do 1,5 kondygnacji; linia zabudowy min. 7,5 m od strony dróg gminnych”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2017 09:01:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie