Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie nr 013/2018/GN

01‑03‑2018 14:48:18

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej parking samochodowy na czas nieoznaczony.
Oznaczenie geodezyjne, powierzchnia i położenie:    1. Część działki nr 47, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg. 2. Część działki nr 199/2, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg - o łącznej pow. 0,2091 ha.
Nr księgi wieczystej    KO1L/00042747/9 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV ww. księgi wieczystej – brak wpisów.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania    Nieruchomość położona na granicy obrębów Dźwirzyno i Grzybowo, będąca własnością Powiatu Kołobrzeskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, oznaczona  jako dr – droga oraz Ti – inne tereny komunikacyjne. Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy stanowi parking samochodowy o nawierzchni bitumicznej o pow. 0,2091 ha zlokalizowany w pasie drogi powiatowej 3152Z Kołobrzeg- Dźwirzyno- Mrzeżyno.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dźwirzyno: Kategoria użytkowania terenu ”01KDG” – przeznaczenie podstawowe: droga publiczna kategorii powiatowej, klasy drogi głównej, numer 3152Z Kołobrzeg - Dźwirzyno - Mrzeżyno; zasady zagospodarowania drogi: dopuszcza się realizację miejsc postojowych na samochody osobowe. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie nr 012/2018/GN

16‑02‑2018 09:48:49

Starosta Kołobrzeski ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  lokalu niemieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa,  położonego w Gościnie przy ul. Kołobrzeskiej 4.
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości: Lokal niemieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 101,36 m² położony na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 4  w Gościnie  wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynków wynoszącym do 4371/10000 części (działka  nr 405/2 o pow. 0,2019 ha obręb miasto Gościno).  
Nr księgi wieczystej: KO1L/00006213/3 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu
Położenie i opis nieruchomości    Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal niemieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 101,36 m² położony na parterze budynku przy ul. Kołobrzeskiej 4 w Gościnie wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynków wynoszącym do 4371/10000 części (działka  nr 405/2 o pow. 0,2019 ha obręb miasto Gościno). Przedmiotowy lokal składa się z pięciu sal, sieni, korytarza, łazienki    i wc. Do lokalu przynależą cztery pomieszczenia w piwnicy o łącznej pow. 31,25 m², strych o pow. 17,78 m² oraz garaż w budynku gospodarczym o pow. 21,18 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie etażowe gazowe nieczynne, cw - brak. Lokal posiada zaświadczenie o samodzielności lokalu. Standard lokalu niski (do remontu).
Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal to dwukondygnacyjny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 327,08 m², częściowo podpiwniczony,  murowany z cegły,  wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną  i gazową. Ponadto na działce zlokalizowany jest również jednokondygnacyjny budynek gospodarczy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 65,41 m², murowany          z cegły, wyposażony w instalację elektryczną, posiadający 4 pomieszczenia gospodarcze i garaż . Rok budowy w/w budynków przed -  1939 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno utracił ważność z dniem 01.01.2004r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym jako MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej. Działka leży w strefie „B” Ochrony konserwatorskiej (proponowana).  (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kzn.jpg

Informacja nr 052/2017/GN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).
Główne zadania KZN

  • rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
  • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
  • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
  • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
  • prowadzenie działań analitycznych w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
  • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju,
  • udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w innych ustawach (w tym w ramach realizacji pakietu „Mieszkanie Plus”).

przejdź do strony KZN (nowe okno przeglądarki internetowej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2018 09:37:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie