Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 006/2019/GN

15‑02‑2019 15:07:23

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie Gminie Kołobrzeg na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 339/1 o pow. 13,24 ha obręb Grzybowo gmina Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042751/0.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia jest część o pow. 830 m² działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg  z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącego zejścia na plażę.
Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo, w rejonie plaży nadmorskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/333/2018 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 maja 2018r. - część działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg przeznaczona jest pod ciąg pieszy – istniejący (02KP). (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 005/2019/GN

15‑02‑2019 13:41:44

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie.
Nr księgi wieczystej: KO1L/0005191/5 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. 
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia  nieruchomości: Działka nr 463/6 o pow. 0,0009 ha, obręb ewidencyjny Miasto Gościno, gmina Gościno. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie mieszkanieplus.jpg

Informacja nr 043/2018/GN

Mieszkanie +  infolinia dla zainteresowanych

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 15:08:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie