Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 002/2019/GN

03‑01‑2019 13:00:27

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy użyczenia  z Akademią Morską w Szczecinie.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - Działka  nr 4/59 o  pow. 0,1145 ha obręb 3 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042736/9, Działka nr 174/6 o pow. 0,1713 ha obręb 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00006233/9.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia są nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach Portu Morskiego Kołobrzeg zabudowane nabrzeżem promowym oraz Ośrodkiem Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanowiącym nakłady Akademii Morskiej w Szczecinie. (...)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomości użyczane są z przeznaczeniem na poligon ćwiczebny w ramach prowadzonych przez Ośrodek szkoleń dla rybaków.  (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 054/2018/GN

20‑11‑2018 10:11:37

Starosta Kołobrzeski informuje o zamiarze wszczęcia (...) postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo, dla których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00025615/0. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Jan Makomaski. Według posiadanych informacji ww. osoba nie żyje i nie przeprowadzono po niej postępowania spadkowego.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z ww. nieruchomości (...).
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ul. Gryfitów 4-6, tel. 94 35-301-60 w. 241.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie mieszkanieplus.jpg

Informacja nr 043/2018/GN

Mieszkanie +  infolinia dla zainteresowanych

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2019 13:02:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie