Komisja Spraw Społecznych


KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI Z ZAKRESU:
 • edukacji publicznej,

 • promocji i ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej,

 • polityki prorodzinnej,

 • wspierania osób niepełnosprawnych,

 • kultury i ochrony dóbr kultury,

 • kultury fizycznej i turystyki,

 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 • ochrony praw konsumenta,

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Danuta Adamska-Czepczyńska
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Danuta Adamska-Czepczyńska
Imię:
Danuta
Nazwisko:
Adamska-Czepczyńska
Telefon:
94 354 76 18 wew. 180
Fax:
94 354 46 42
Opis:
rok urodzenia:

1941
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
należy do: PTBiMF Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej - oddział w Kołobrzegu
działalność społeczna, osiągnięcia: od 1990 roku przewodnicząca oddziału PTBiMF w Kołobrzegu
wykształcenie: wyższe medyczne, stopień naukowy: dr nauk medycznych, specjalista chorób dzieci
pracuje w: emeryt
hobby: ochrona środowiska uzdrowiskowego, muzyka klasyczna
kontakt z wyborcami: poprzez Biuro Rady i Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ryszard Czepulonis
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Ryszard Czepulonis
Imię:
Ryszard
Nazwisko:
Czepulonis
Email:
czepul32@wp.pl
Opis:
rok urodzenia:

1961 r.
klub radnych: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
należy do: Stowarzyszenie KIK, AK
działalność społeczna, osiągnięcia: organizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych
wykształcenie: wyższe
pracuje w: własna działalność gospodarcza
hobby: żeglarstwo, książki, turystyka
kontakt z wyborcami: email

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Helena Czerniawska
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Helena Czerniawska
Imię:
Helena
Nazwisko:
Czerniawska
Opis:
rok urodzenia:

1940 r.
klub radnych: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
działalność społeczna, osiągnięcia:

 • radna osiedla "Lęborskie",
 • ścieżka rowerowo-spacerowa wzdłuż wybrzeża Bałtyku,
 • rewitalizacja stawu miejskiego,
 • przekształcenie podwórek osiedlowych w plac zabaw dla dzieci, młodzieży i wypoczynku dla mieszkańców itp.
wykształcenie:

wyższe,
pracuje w: emeryt
hobby: muzyka, lotnictwo, architektura, przyroda
kontakt z wyborcami: dyżury radnych w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Urszula Dżega-Matuszczak
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Urszula Dżega-Matuszczak
Imię:
Urszula
Nazwisko:
Dżega-Matuszczak
Email:
uladzega@vp.pl
Opis:
rok urodzenia:

1951 r.
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
należy do: Stowarzyszenie Kiwanis Intrenational, Klub Kołobrzeg, służące dzieciom. Jest to pomoc materialna, edukacyjna oraz wspieranie dzieci utalentowanych
działalność społeczna, osiągnięcia:

 • cztery kadencje w Radzie Miasta w Kołobrzegu od 1998 roku,
 • Przewodnicząca Rady Miasta w latach 2006-2010,
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w latach 2010-2014,
 • Członek Komisji Rady Miasta: Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Uzdrowiskowej, Komunalnej i Budżetowej.
wykształcenie:

wyższe,
pracuje w: emeryt
hobby: turystyka, ekologia
kontakt z wyborcami: email

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Andrzej Haraj
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Andrzej Haraj
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Haraj
Email:
hagaton@o2.pl
Telefon:
602 107 115
Opis:
rok urodzenia:

1956 r.
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego,
należy do: Radzikowskie Stowarzyszenie Oświatowe, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
działalność społeczna: działa społecznie w Radzikowskim Stowarzyszeniu Oświatowym
osiągnięcia:

 • doprowadzenie do wybudowania hali sportowej przy SP-6,
 • zainicjowanie działalności Komitetu Rozbudowy SP-6,
 • brązowy Krzyż Zasługi,
 • utworzenie Konwentu Dyrektorów a następnie Rady Oświatowej Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • rozbudowa SP-6 w Kołobrzegu,
 • radny Rady Powiatu.
wykształcenie:

wyższe magisterskie
pracuje w: Szkole Podstawowej nr 6
hobby: turystyka górska, muzyka, film, historia
kontakt z wyborcami: tel. 602 107 115, hagaton@o2.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ryszard Hawańczak
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Ryszard Hawańczak
Imię:
Ryszard
Nazwisko:
Hawańczak
Email:
hawanrys1970@gmail.com
Opis:
rok urodzenia:

1970 r.
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego
wykształcenie: wyższe,
pracuje w: Urząd Gminy Rymań
hobby: nowe technologie, elektronika
kontakt z wyborcami: email

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Tadeusz Kowalski
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Tadeusz Kowalski
Imię:
Tadeusz
Nazwisko:
Kowalski
Email:
gtkowalscy@interia.pl
Telefon:
602 300 157
Opis:

Rok urodzenia 1947

Zatrudnienie:

 • 1966-1972 – Państwowy Ośrodek Maszynowy w Rymaniu – kierownik
 • 1972-1994 – PGR Drzonowo – z-ca dyrektora
 • 1994-2014 – Gmina Kołobrzeg – Wójt Gminy

Działalność społeczna:

 • Radny Gminnej Rady Narodowej Kołobrzeg
 • Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej Koszalin
 • Radny Rady Gminy Kołobrzeg
 • Delegat do Sejmiku Województwa Koszalińskiego – członek prezydium
 • Wójt Gminy Kołobrzeg – pięć kadencji
 • Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Parsęty
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji8 Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Morskich
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
 • Delegat Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla samorządu terytorialnego, za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych
 • Medal imienia dr Henryka Jordana i inne

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie ekonomiczne
 • studium podyplomowe: organizacja i zarządzanie
 • studium podyplomowe: kontrola i nadzór finansów publicznych

Hobby:

 • ochrona środowiska, fotografia, turystyka

Pracuje:

 • emeryt

Kontakt z wyborcami:

 • elektroniczny: gtkowalscy@interia.pl
 • telefoniczny: 602 300 157

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Grażyna Jolanta Plewko
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Grażyna Jolanta Plewko
Imię:
Grażyna Jolanta
Nazwisko:
Plewko
Telefon:
607 07-22-55
Opis:

rok urodzenia:
1960 r.
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
należy do: Ekologiczny Kołobrzeg,
działalność społeczna, osiągnięcia:
radna Rady Osiedla,
wykształcenie: policealne,
pracuje w: własna działalność gospodarcza
hobby: ogrodnictwo, fotografia
kontakt z wyborcami: telefon: 607 07-22-55

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wojciech Różycki
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Wojciech Różycki
Imię:
Wojciech
Nazwisko:
Różycki
Email:
rycki.wojciech@onet.pl
Opis:
rok urodzenia:

1970 r.
klub radnych: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego
należy do: OSP, WKS - Klub Sportowy RASEL
działalność społeczna, osiągnięcia: wspieranie akcji charytatywnych oraz OSP, klub sportowy
wykształcenie: średnie zawodowe,
pracuje w: własna działalność gospodarcza
hobby: sport i turystyka
kontakt z wyborcami: email

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Antoni Szarmach
członek Komisji Spraw Społecznych
Zdjęcie osoby Antoni Szarmach
Imię:
Antoni
Nazwisko:
Szarmach
Telefon:
606-999-561
Opis:
rok urodzenia:

1946 r.
należy do: Liga Morska i Rzeczna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Bicykl".
działalność społeczna, osiągnięcia:

 • 16 lat Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu (budowa pomników: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, Kołobrzeskim Żeglarzom na Wiecznej Wachcie, Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej, tablica Falochron Wschodni im. kpr. Franciszka Niewidziajły, tablica Jana Frankowskiego).
 • 20 lat wiceprezes Zarządu Okręgowego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.
 • Inicjator nazwy dębów Bolesław, Bogusław, Barnim, platana Antoni. Popularyzacja ciekawego drzewostanu w audycji "Drzewa Pana Antoniego" w TKK.
 • Przewodnictwo w zespole ratującym XIII-wieczny kościół w Unieradzu.
 • Utworzenie flotylli jachtów dla niepełnosprawnych typu "RADOŚĆ".
 • Udział w planowaniu sieci ścieżek rowerowych w powiecie kołobrzeskim.
wykształcenie:

wyższe,
pracuje w: emeryt
hobby: turystyka, żeglarstwo, ochrona środowiska
kontakt z wyborcami: bezpośredni - spotkania i rozmowy, telefoniczny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  05‑07‑2007 18:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  05‑07‑2007 18:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2016 10:38:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie