Rejestr danych środowiskowych - wykaz.ekoportal.pl


Zgodnie z ustawą z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. poz.353 z późn. zm.) i  art. 23. ust.1. publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Władze publiczne obowiązane do prowadzenia wykazu udostępniają poprzez Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami prawa Starosta Kołobrzeski jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Starosta Kołobrzeski prowadzi własny, publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji  administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. 

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starosty Kołobrzeskiego. https://wykaz.ekoportal.pl

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Kołobrzegu

Co stanowi informacją o środowisku?

Są to informacje dotyczące m.in.:

  • stanu środowiska, tj. powietrza, wody, powierzchni ziemi, kopalin, klimatu, krajobrazu i obszarów naturalnych, w tym bagien, obszarów nadmorskich i morskich, a także roślin, zwierząt i grzybów oraz innych elementów różnorodności biologicznej, w tym organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
  • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
  • analiz, przepisów prawnych, planów, programów, porozumień, które mają wpływ na stan środowiska i jego ochronę , raportów realizujących przepisy ochrony środowiska,
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi związanych ze stanem środowiska,
  • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie środowiska i emisji.

Inne informacje podlegają udostępnianiu, na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  07‑07‑2017 14:40:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  07‑07‑2017 14:40:10
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2017 14:52:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie