Starostwo Powiatowe


NA SKRÓTY:
   
     
   
   

Obsługa budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
Starostwo Powiatowe podaje poniżej aktualne rachunki bankowe:

  1. Posiadacz Rachunku:
    Powiat Kołobrzeski,
    pl.Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
  2. Bank:
    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Kołobrzeg
    pl. Ratuszowy 5a/1 78-100 Kołobrzeg

92 2030 0045 1110 0000 0195 2320 - opłaty za wypisy, wyrysy, za mapy, za uzgodnienia dokumentacji projektowej, opłaty komunikacyjne, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty z tytułu pobytu dzieci w Domach Dziecka, dochody z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia powiatu, opłaty za egzaminy z topografii miasta. można dokonywać w formie przelewu na wskazany rachunek, względnie w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, w następujących dniach i godzinach:
- wtorek, środa - 8.00 do 14.00,
- poniedziałek, czwartek - 8.00 do 15.30.
- piątek - 8.00 do 13.00,

31 2030 0045 1110 0000 0185 7000 - opłaty z tytułów: wieczystego użytkowania gruntów, melioracje, trwały zarząd, sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dzierżawa, karty parkingowe.

10 2030 0045 1110 0000 0185 6990 - wadia, pozostałe dochody powiatu

Opłata recyklingowa

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 - opłata recyklingowa wnoszona na rzecz NFOŚIGW, BGK III O/Warszawa, (na dowodzie wpłaty należy umieścić numer VIN - 17 znakowy numer nadwozia), opłata bez numeru, z numerem poprawianym lub błędnym numerem jest nieważna.

INFORMACJE PODSTAWOWE
nazwa: Powiat Kołobrzeski
kod terytorialny GUS: 3208
liczba mieszkańców: 77011 (dane PKW z X.2014 r.)
powierzchnia: 725 km2
zaludnienie: 106 os/km2 (dane PKW z X.2014 r.)
NIP: 671-17-26-929
REGON: 330920794
DANE TELEADRESOWE
urząd: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
adres: pl. Ratuszowy 1
kod, poczta: 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 76 18, faks 94 354 46 42
skrytka ePUAP /spkol/skrytka
mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
strona www http://www.powiat.kolobrzeg.pl
bank Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Kołobrzeg
pl. Ratuszowy 5a/1, 78-100 Kołobrzeg
numer konta: 10 2030 0045 1110 0000 0185 6990
budynek: pl. Ratuszowy 1 Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Biuro Rady i Zarządu Powiatu, Biuro Kadr, Archiwum Zakładowe, Rzecznik Prasowy;
budynek: ul. Gryfitów 4-6 Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
telefon: 94 354 76 18
faks: 94 354 05 10
budynek: ul. Żurawia 12b Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
telefon: 94 355 14 48
faks 94 355 14 49
telefon kom.: 600 102 121
mail: zk@powiat.kolobrzeg.pl
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
adres: budynek Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Katedralna 12, 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 352 48 87
faks: 94 354 46 42
mail: rzecznik@powiat.kolobrzeg.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7,30 - 15,30
PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
adres: ul. Kamienna 3, 78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 80 62
faks: 94 354 80 62
PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu
adres: ul. Kamienna 3, 78-100 Kołobrzeg,
telefon / faks 94 354 80 66
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
Data wytworzenia informacji:
21-01-2008 13:23:00
Data udostępnienia informacji:
18-09-2015 11:32:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data udostępnienia Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie