Ogłoszenia i informacje


Ogłoszenia i informacje wydziałów Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu oraz innych podmiotów.
Plik pdf Informacja nr 017/2013
21‑10‑2013 15:31:57
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej ul. Łukowej w Dygowie do rowu R-O, poprzez trzy istniejące wyloty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o konkursie ofert
22‑10‑2012 21:51:50
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści załącznika
25‑10‑2012 07:30:45
(w Części I, rozdział II, pkt. 1)  do ogłoszenia o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego
24‑01‑2012 10:11:40
samodzielnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - obręb Siemyśl, gmina Siemyśl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
538KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji
09‑03‑2010 09:30:23
<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"><!-- @page{size:21cm 29.7cm;margin:2cm}P{margin-bottom:.21cm}--></style> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"> <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie z rozbudową drogi nr 0152Z Mrzeżyno - Dźwirzyno - Kołobrzeg na odcinku od km 3+285 w miejscowości Dźwirzyno wraz z rozbiórką i budową mostu nad Kanałem Resko</span></font></font></font></p> </div> <div> <div class="row-fluid actions"> <div class="span3" > <a href="#" class="showMetricBtn" data-announcement-id="6002313" data-annoucement-version="1.0"><span class="arrow arrow-right"></span>Metryka komunikatu</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="details-container metric-content"> <div class="metric details"> <div class="loading">Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.</div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Typ dokumentu:</div> <div class="data span8 details-data">application/pdf</div> </div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Rozmiar:</div> <div class="data span8 details-data">47KB</div> </div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Liczba pobrań:</div> <div class="data span8 details-data download-count">Trwa wczytywanie</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div><div class="article-section" data-announcement-id="6002191" data-annoucement-version="1.2"><div> <div class="article-menu"> <div class="description"> </div> <div class="navigation-left" > <ul class="child-menu"> <li> <a title="Menu stron: Wydział Budownictwa" class="span12" href="/bipkod/14965056">Wydział Budownictwa</a> <ul class="second-level active"> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Ogłoszenia Wydziału Budownictwa" class="span12" href="/bipkod/005/002">Ogłoszenia Wydziału Budownictwa</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Rejestr wniosków, decyzji i zezwoleń budowlanych" class="span12" href="/bipkod/14964924">Rejestr wniosków, decyzji i zezwoleń budowlanych</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Zgłoszenia z projektem budowlanym opublikowane w BIP" class="span12" href="/bipkod/14965696">Zgłoszenia z projektem budowlanym opublikowane w BIP</a> </li> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Wydział Edukacji i Kultury" class="span12" href="/bipkod/19553182">Wydział Edukacji i Kultury</a> <ul class="second-level active"> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Informacje Wydziału Edukacji i Kultury" class="span12" href="/bipkod/14851597">Informacje Wydziału Edukacji i Kultury</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Rejestr instytucji kultury" class="span12" href="/bipkod/19553095">Rejestr instytucji kultury</a> </li> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami" class="span12" href="/bipkod/005/003">Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</a> <ul class="second-level active"> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Wydział Komunikacji" class="span12" href="/bipkod/15613423">Wydział Komunikacji</a> <ul class="second-level active"> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Informacje Wydziału Komunikacji" class="span12" href="/bipkod/005/009">Informacje Wydziału Komunikacji</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Stacje kontroli pojazdów działające na terenie powiatu" class="span12" href="/bipkod/15613627">Stacje kontroli pojazdów działające na terenie powiatu</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców" class="span12" href="/bipkod/15613549">Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Schemat procedur kontroli ośrodków szkolenia kierowców" class="span12" href="/bipkod/15612876">Schemat procedur kontroli ośrodków szkolenia kierowców</a> </li> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Wydział Ochrony Środowiska" class="span12" href="/bipkod/19560543">Wydział Ochrony Środowiska</a> <ul class="second-level active"> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Informacje Wydziału Ochrony Środowiska" class="span12" href="/bipkod/005/001">Informacje Wydziału Ochrony Środowiska</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Rejestr danych środowiskowych" class="span12" href="/bipkod/15559998">Rejestr danych środowiskowych</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi" class="span12" href="/bipkod/005/001/004">Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</a> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia i informacje:Tablica ogłoszeń wydziału Ochrony Środowiska" class="span12" href="/bipkod/14677802">Tablica ogłoszeń wydziału Ochrony Środowiska</a> </li> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia podmiotów zewnętrznych dotyczącze ochrony środowiska" class="span12" href="/bipkod/21297963">Ogłoszenia podmiotów zewnętrznych dotyczącze ochrony środowiska</a> <ul class="second-level active"> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności" class="span12" href="/bipkod/005/008">Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepelnosprawności</a> <ul class="second-level active"> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Biuro Zamówień" class="span12" href="/bipkod/005/006">Biuro Zamówień</a> <ul class="second-level active"> </ul> </li> <li> <a title="Menu stron: Ogłoszenia o konkursie/naborze na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki" class="span12" href="/bipkod/005/005">Ogłoszenia o konkursie/naborze na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki</a> <ul class="second-level active"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div></div> </div> <div class="article-footer"> </div> <div class="details-container metric-content"> <div class="section-header"> <a href="#" class="showDetails article-action-link"><span class="arrow arrow-right"></span> Metryka</a> </div> <div class="metric details"> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Informacja wytworzona przez:</div> <div class="span8 details-data"> Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:57:00 </div> </div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Informacja wprowadzona do BIP przez:</div> <div class="span8 details-data"> Marzena Ciepłuch <em><small><br/>email: <a href="mailto:bip@powiat.kolobrzeg.pl" >bip@powiat.kolobrzeg.pl</a> tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642</small></em> , w dniu:  27‑06‑2005 10:57:00 </div> </div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Data ostatniej aktualizacji:</div><div class="span8 details-data"> 30‑05‑2019 08:42:34 </div> </div> <div class="row-fluid details-row"> <div class="span4 details-label">Ilość wyświetleń:</div><div class="span8 details-data view-count">Trwa wczytywanie</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="journal-content-history"> <div class="history-container"> <div class="section-header"> <a href="#" class="showHistory article-action-link"> <span class="arrow arrow-right"></span> Historia zmian </a> </div> <div class="history-preloader"> Wczytywanie danych... </div> <div class="history"> <table class="table table-bordered table-hover table-striped table-responsive" title="Historia zmian strony"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Rodzaj zmiany</th> <th>Data aktualizacji</th> <th>Wytworzono przez</th> <th>Wprowadzono przez</th> <th>Akcje</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> <a href="#" class="loadMoreHistory article-action-link"> <span class="arrow arrow-right"></span> Wczytaj kolejne wersje artykułu </a> </div> </div> <a href="https://www.spkolobrzeg.finn.pl:443/bipkod/005?showArchive=true" class="loadArchive article-action-link"> <span class="arrow arrow-right"></span> Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie </a> <script type="text/html" id="historyRowTemplate"> {{#rows}} <tr> <td data-label="Lp.">{{index}}</td> <td data-label="Rodzaj zmiany">{{changeType}}</td> <td data-label="Data aktualizacji">{{updateDate}}</td> <td data-label="Wytworzono przez">{{personResp}}</td> <td data-label="Wprowadzono przez">{{data.statusByUserName}}</td> <td data-label="Akcje"><a href="{{previewUrl}}"><span class="arrow arrow-right"></span>Zobacz wersję</a></td> </tr> {{/rows}} </script> <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){YUI().use("handlebars","datatype",function(b){var h=$("#historyRowTemplate").html();var i=b.Handlebars.compile(h);var a=1;var f=1;var d=false;var c=new Date(1563595012542);function e(j,l,m){var k=new RegExp("\\b("+l+"=).*?(&|$)");if(j.search(k)>=0){return j.replace(k,"$1"+m+"$2")}return j+(j.indexOf("?")>0?"&":"?")+l+"="+m}function g(){Liferay.Service("/BipAdmin-portlet.biparticledisplay/get-article-versions",{groupId:5966312,articleId:6002768,displayDate:c.getTime(),start:a-1},function(k){$(".history-container .history-preloader").hide();if(k.length>0){$(k).each(function(l,n){this.index=l+f;this.updateDate=b.Date.format(new Date(this.updateDate),{format:"%d-%m-%Y %H:%M:%S"});var m=/displayDate=([^&]+)/.exec(this.previewUrl)[1];if(m){this.previewUrl=e(window.location.href,"displayDate",m)}});var j=i({rows:k});$(".history-container .history tbody").append($(j));f+=k.length;a+=(k.length>10?10:k.length)}if(k.length<10){$(".history-container .loadMoreHistory").hide()}})}$(".history-container .showHistory").click(function(){if(!d){$(".history-container .history-preloader").show();g();d=true}$(".history-container .history").toggle();return false});$(".history-container .loadMoreHistory").click(function(){g();return false})})});</script> </div> <div class="entry-links"> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> <form action="#" id="hrefFm" method="post" name="hrefFm"> <span></span> <button class="hide" type="submit">Pomoc</button> </form> </div> </div> </div> </div> </div> <footer id="footer" > <div class="container"> <div class="span3 footer-left"> <p><a href="http://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance" title="Wyjaśnienie zgodności ze standardem WCAG 2.0 AA"> <img alt="Wytyczne zgodności W3C WAI WCAG 2.0" src="https://www.w3.org/WAI/wcag2AA" style="width:60px" /></a>  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=https://www.spkolobrzeg.finn.pl"><img alt="Poprawny W3C HTML 4.0!" src="https://validator.w3.org/images/valid_icons/valid-html40.gif" style="width:60px" /></a></p> <p><a href="http://www.bip.gov.pl">Główny BIP</a></p> <p><a href="#" class="change-contrast-btn">Dla słabowidzących</a></p> </div> <div class="span6 footer-center"> <p>strona www: <strong>http://www.powiat.kolobrzeg.pl</strong><br /> mail: <strong>starostwo@powiat.kolobrzeg.pl</strong></p> <p>ePUAP: <strong>/spkol/skrytka</strong></p> </div> <div class="span3 footer-right"> <p>adres:<br /> <strong>Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu<br /> pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg</strong></p> <p>telefon: 94 354 76 18<br /> faks: 94 354 46 42</p> </div> </div> </footer> <script src="https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bip-left-menu-portlet/js/main.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=pl_PL&b=6203&t=1562881714000" type="text/javascript"></script> <script src="https://www.spkolobrzeg.finn.pl/notifications-portlet/notifications/js/main.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=pl_PL&b=6203&t=1562881732000" type="text/javascript"></script> <script src="https://www.spkolobrzeg.finn.pl/BipAdmin-portlet/js/main-upload.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=pl_PL&b=6203&t=1562881732000" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">Liferay.Util.addInputFocus();</script> <script type="text/javascript">Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:false,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_bipleftmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123abc678iuy_",portletId:"bipleftmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123abc678iuy",refreshURL:"\x2fc\x2fportal\x2frender_portlet\x3fp_l_id\x3d6063575\x26p_p_id\x3dbipleftmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123abc678iuy\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dnull\x26p_p_col_pos\x3dnull\x26p_p_col_count\x3dnull\x26p_p_static\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d\x252Fbipkod\x252F005\x252F\x253Fstart\x253D4\x2526showArchive\x253Dtrue"});function _56_INSTANCE_EQay4u58wgD2_printPage(){print()}Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:false,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_56_INSTANCE_EQay4u58wgD2_",portletId:"56_INSTANCE_EQay4u58wgD2",refreshURL:"\x2fc\x2fportal\x2frender_portlet\x3fp_l_id\x3d6063575\x26p_p_id\x3d56_INSTANCE_EQay4u58wgD2\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dcolumn-1\x26p_p_col_pos\x3d0\x26p_p_col_count\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d\x252Fbipkod\x252F005\x252F\x253Fstart\x253D4\x2526showArchive\x253Dtrue"});Liferay.Portlet.onLoad({canEditTitle:false,columnPos:0,isStatic:"end",namespacedId:"p_p_id_biptopmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123adfdthrt_",portletId:"biptopmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123adfdthrt",refreshURL:"\x2fc\x2fportal\x2frender_portlet\x3fp_l_id\x3d6063575\x26p_p_id\x3dbiptopmenu_WAR_bipleftmenuportlet_INSTANCE_123adfdthrt\x26p_p_lifecycle\x3d0\x26p_t_lifecycle\x3d0\x26p_p_state\x3dnormal\x26p_p_mode\x3dview\x26p_p_col_id\x3dnull\x26p_p_col_pos\x3dnull\x26p_p_col_count\x3dnull\x26p_p_static\x3d1\x26p_p_isolated\x3d1\x26currentURL\x3d\x252Fbipkod\x252F005\x252F\x253Fstart\x253D4\x2526showArchive\x253Dtrue"});AUI().use("aui-base","liferay-menu","liferay-notice","liferay-poller","liferay-session",function(a){(function(){Liferay.Util.addInputType();Liferay.Portlet.ready(function(b,c){Liferay.Util.addInputType(c)});if(a.UA.mobile){Liferay.Util.addInputCancel()}})();(function(){new Liferay.Menu();var b=Liferay.Data.notices;for(var c=1;c<b.length;c++){new Liferay.Notice(b[c])}})();(function(){Liferay.Session=new Liferay.SessionBase({autoExtend:true,sessionLength:30,redirectOnExpire:false,redirectUrl:"https\x3a\x2f\x2fwww\x2espkolobrzeg\x2efinn\x2epl\x2fweb\x2fguest",warningLength:1})})()});</script> <script src="https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bip-theme/js/main.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=pl_PL&b=6203&t=1547540634000" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"></script> <div id="cookie-box" class="row-fluid"> <div class="span11 cookie-info"> <p> <strong>Ta strona używa cookies.</strong> <a href="/polityka-prywatnosci">Kliknij i dowiedz się więcej.</a> </p> <p> <strong>RODO - </strong> <a href="https://www.spkolobrzeg.finn.pl/rodo">Kliknij i dowiedz się więcej.</a> </p> <p>Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.</p> </div> <div class="span1"> <span class="close-cookie"> <a href="#" class="closeCookieBtn"><span class="icon-remove"></span>Zamknij</a> </span> </div> </div> </body> </html>