Otwarte konkursy ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2019 r.

05‑10‑2018 12:18:06

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zaprasza do wskazywania osób na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w godzinach Urzędu Pracy.

Zadania Komisji Konkursowej:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Kołobzregu.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 17 października 2018 r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w sekretariacie (II piętro). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Kołobrzegu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

24‑08‑2016 07:34:51

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300), wchodzi w życie z dniem 3 września 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publicznego - wzór

06‑12‑2016 12:18:50
Oferta na realizację zadania publicznego  - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej - wzór

15‑12‑2016 20:46:46
Wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie oferenta - wzór

06‑12‑2016 12:11:26
Oświadczenie oferenta - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - druk

06‑12‑2016 12:06:21
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - druk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Umowa na realizację zadania publicznego - wzór

06‑12‑2016 12:04:32
Umowa na realizację zadania publicznego - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

29‑03‑2017 11:51:33

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

29‑03‑2017 11:49:48
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2018 12:54:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie