Otwarte konkursy ofert


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

31‑01‑2020 11:24:10

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2020 w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej  w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 21 lutego 2020 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla nadania pocztowego.


Oferty należy składać w:

Kancelarii Ogólnej
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg (parter)
w godzinach od 7.30 do 15.30
lub przesłać na adres:
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem tel. 94 35 476 18 wew. 151, lub e-mail: m.ciepluch@post.pl

Dokumenty:
Plik pdf 177_ogłoszenie otwartego konkursu ofert_bezpieczeństwo i porządek publiczny.pdf
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 1_Zal._dane-do-umowy.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2_Zal._aktualizacja_harmonogram.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3_-Zal._aktualizacjakosztorys.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal._Oferta.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal_Umowa.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal._Sprawozdanie.docx
31‑01‑2020 11:28:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

31‑01‑2020 11:18:09

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej  w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 21 lutego 2020 r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla nadania pocztowego.

Oferty należy składać w:

Kancelarii Ogólnej
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg (parter)
w godzinach od 7.30 do 15.30
lub przesłać na adres:
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 pod numerem tel. 94 35 476 18 wew. 151, lub e-mail: m.ciepluch@post.pl

Dokumenty:
Plik pdf 176_ogłoszenie otwartego konkursu ofert_promocja i ochrona zdrowia.pdf
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 1_Zal._dane-do-umowy.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 2_Zal._aktualizacja_harmonogram.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3_-Zal._aktualizacjakosztorys.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal._Oferta.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal_Umowa.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zal._Sprawozdanie.docx
31‑01‑2020 11:23:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

13‑02‑2019 12:32:58

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450

Dokumenty:
Plik pdf DZ_U_2018_450_tekst_ujednolicony_ustawy.pdf
13‑02‑2019 12:38:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
667KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DZ_U_2018_450_obwieszczenie_Marszalka_Sejmu.pdf
13‑02‑2019 12:38:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
840KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

13‑02‑2019 12:26:28

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29)

  1. oferta realizacji zadania publicznego /oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a/2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  2. oferta realizacji zadania publicznego /oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 /2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  3. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  4. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  5. umowa o realizację zadania publicznego /umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a/ 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
  6. umowa o realizację zadania publicznego /umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 / 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)
Dokumenty:
Plik pdf DZ_U_2018_2057.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oferta_realizacja_zadania_art_14_ust 1A i 2_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oferta_realizacja_zadania_art_14_ust 1A i 2_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust4_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust4_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust5_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf sprawozdanie_zadanie_publiczne_art18_ust5_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
408KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik rtf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1_6_wzor.doc.rtf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1_6_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
255KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc umowa_realizacja_zadania_art16_ust1A_6_wzor.doc
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf umowa_realizacja_zadania_art16_ust1A_6_wzor.pdf
13‑02‑2019 12:28:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wzór oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego

13‑02‑2019 10:14:07

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055 z dnia 2018.10.26).

Dokumenty:
Plik pdf DzU_2018_2055.pdf
13‑02‑2019 10:20:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc oferta_uproszczona_19a.doc
13‑02‑2019 10:17:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_uproszczone_19a.doc
13‑02‑2019 13:36:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  26‑10‑2015 13:39:32
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2020 11:28:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie