Informacje Wydziału Ochrony Środowiska


Informacja nr 005/2019/OŚ

29‑05‑2019 13:34:59

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarach  szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko tj. budowy jezdni dodatkowych w ramach budowy  drogi S-6 na odcinku węzeł Ustronie Morskie (bez węzła) do początku obwodnicy Koszalin-Sianów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 004/2019/OŚ

08‑04‑2019 12:09:39

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno inżynierskiej dla potrzeb projektu rozbiórki oraz rozbudowy części recepcyjnej i hotelowej Centrum Zdrowia i Relaksu Verano na dz. 40/1 i 40/2 przy ul. Sikorskiego 8 w miejscowości Kołobrzeg, powiat: kołobrzeski, województwo: zachodniopomorskie”, sporządzonej przez Bolesława Plichtę, Zbysławę Plichtę i Jakuba Kanarka w marcu 2019 r.
W związku z powyższym zawiadamia się Strony postępowania a także wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ul. Gryfitów 4-6 Kołobrzeg w pok. 26 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30 obwieszczenia w terminie od 08 kwietnia 2019r do 23 kwietnia 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 003/2019/OŚ

07‑03‑2019 13:05:58

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich dla projektu rozbiórki oraz rozbudowy części recepcyjnej i hotelowej Centrum Zdrowia i Relaksu Verano na dz. nr 40/1 i 40/2 obręb nr 5  przy ul. Sikorskiego 8 w Kołobrzegu” opracowanego przez mgr Bolesława Plichtę, mgr Zbysławę Plichtę, mgr inż. Jakuba Kanarka w lutym 2019 r.
W związku z powyższym zawiadamia się Strony postępowania a także wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ul. Gryfitów 4-6 Kołobrzeg w pok. 26 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30 w terminie od 08 marca 2019r do22 marca 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 002/2019/OŚ

04‑03‑2019 11:37:46

Postanowienie o sprostowaniu z urzedu w sprawie  pozwolenia zintegrowanego udzielonego  Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o.  OŚ.I.7644-1/2005 z dnia 31 marca 2005 r. - OŚ.6222.00001.2018.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/OŚ

19‑02‑2019 09:58:44

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektu rozbiórki oraz rozbudowy części recepcyjnej i hotelowej Centrum Zdrowia i Relaksu Verano na dz. 40/1 i 40/2 przy ul. Sikorskiego 8 w m-ści Kołobrzeg powiat: kołobrzeski, województwo: zachodniopomorskie” sporządzoną przez mgr Bolesława Plichtę, mgr Zbysławę Plichtę mgr inż. Jakuba Kanarka w lutym 2019 r.
Postępowanie wszczęto na wniosek Centrum Zdrowia i Relaksu Verano Sp.zo.o., ul. Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg reprezentowanej przez  Magdalenę Brzezińską reprezentującą firmę TbiARCHITEKCI Sp.zo.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Podgarbary 10, 80-827 Gdańsk (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja nr 012/2018/OŚ
28‑12‑2018 10:40:03

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 011/2018/OŚ
20‑12‑2018 15:43:46

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na rzecz Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 010/2018/OŚ
23‑11‑2018 15:05:18

Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego  Miejskiej Energetyce Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o.  dla instalacji - Centralnej Ciepłowni CC1/2 zlokalizowanej przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu- 11.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacvja nr 009/2018/OŚ
26‑10‑2018 14:22:08

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowaia administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na:

  • odwodnienie wykopu budowlanego za pomocą studni odwadniających (...),
  • wprowadzenie wód z odwodnienia do rowu melioracyjnego,
  • wykonanie oraz późniejsza realizacja urządzęń wodnych:
    • tymczasowych studni odowadniajacych,
    • tymczasowego kolektora z wylotem do rowu melioracyjnego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 008/2018/OŚ
21‑10‑2018 20:19:55

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 05 września 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 12 grudnia 2012 r. - o odpadach.
Wszystkie podmioty posiadające ważne decyzje Starosty Kołobrzeskiego w zakresie gospodarki odpadami obowiązane są w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. do złożenia wniosku do właściwego organu o zmianę decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 
Szczegóły w załączniku pdf

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 496 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 50
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2019 08:50:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie