Ogłoszenia Wydziału Budownictwa


Informacja nr 002/2019/B

15‑01‑2019 12:05:17

(...) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 r. na wniosek
Burmistrza Gościna została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.01022.2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno; w części zmiany własności działki numer 986 i 987; obręb miasto Gościno;(...).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/B

14‑01‑2019 13:58:31

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje publicznie, że w dniu 11 stycznia 2019 r. została wydana decyzja pozwolenia numer 00043/2018 znak B.6740.00501.2018 na budowę budynku centrum handlowo-usługowego oraz budynku sklep „Dom i Ogród” wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną w miejscowości Budzistowo, działka nr 628/1, 628/3, 628/4, 628/5, obręb Budzistowo, gmina Kołobrzeg.
Informuję o wydaniu w/w decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 21 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) od poniedziałku do piątku od 7,30-15,30 (środa jest dniem bez przyjmowania interesantów) w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja nr 044/2018/B
20‑12‑2018 14:45:06

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
na rozbudowie drogi gminnej o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Grzybowo; działka numer 1/19, 89/1, 89/6, 92/4, 92/32, 92/33, 111/2, 111/3, 111/4, 111/9, 116/8, 116/16, 117/31, 118/5, 118/6, 118/8, 119/12, 119/16, 119/17, 120/1, 121, 199/3, 201, 203, 206/1, 212; obręb Grzybowo; gmina Kołobrzeg (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 043/2018/B
11‑12‑2018 11:04:22

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 16 października 2018 r. na wniosek Burmistrza Gościna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak B.6740.01022.2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno;
w części zmiany własności działki numer 986 i 987; obręb miasto Gościno; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 042/2018/B
04‑12‑2018 13:53:36

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.00649.2017 z dnia 26 lutego 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
budowie odcinków dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Sianożęty – ul. Liliowa, ul. Wczasowa, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa; działka numer 167/20, 167/30, 167/31, 168/13, 168/15, 168/56, 168/73, 168/74, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/80, 168/101, 168/106, 168/113, 169/2, 169/4, 170, 171/21, 171/25, 171/26, 171/31, 171/32, 171/36, 172/8, 173/13, 269/1, 270/1, 271/1, 271/2, 507; obręb Sianożęty; gmina Ustronie Morskie;
w części zmiany zagospodarowania oraz zmiany własności działka numer 168/101; obręb Sianożęty; gmina Ustronie Morskie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 041/2018/B
27‑11‑2018 13:54:31

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 14 września 2018 r. nawniosek Wójta Gminy Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej: na rozbudowie drogi gminnej o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Grzybowo; działka numer 1/19, 89/1, 89/6, 92/4, 92/32, 92/33, 111/2, 111/3, 111/4, 111/9, 116/8, 116/16, 117/31, 118/5, 118/6, 118/8, 119/12, 119/16, 119/17, 120/1, 121, 199/3, 201, 203, 206/1, 212; obręb Grzybowo; gmina Kołobrzeg; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 040/2018/B
13‑11‑2018 14:45:11

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na budowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Karcino, działka numer 302, 306/1, 306/2, 308, 468/2, 486, obręb Karcino, gmina Kołobrzeg.
Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 039/2018/B
07‑11‑2018 10:29:38

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 31 października 2018 r. na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę polegającego na:
budowę obiektu liniowego – linii kablowej 0,4 i 15 kV i linii napowietrznej 15 kV wraz z budową trzech stanowisk słupowych oraz rozbiórką fragmentu istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 50585 i 50584 w miejscowości Pobłocie Małe, Robuń i Myślino;
działka numer 11/12, 11/13, 13, 15, 34, 38, 40/14, 43/5, 44, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, obręb Pobłocie Małe; działka numer 129/3, 307, 309, obręb Robuń; działka numer 124, obręb Myślino; gmina Gościno; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 038/2018/B
23‑10‑2018 11:09:52

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 17 października 2018 r. na wniosek: Stowarzyszenie Kreatywni Koło.Brzegu,  Pyszka 4, 78-113 Dygowo; została wydana decyzja nr 00850/2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące rozbudowę zespołu budynków Wioski Wikingów (budowę trzech budynków, wiaty, makiety łodzi wikingów, studni oraz palisady) w miejscowości Pyszka na działkach nr 355, 356, obręb Dygowo, gmina Dygowo.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 037/2018/B
15‑10‑2018 18:22:06

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 12 października 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: na budowie z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Grzybowo ul. Jachtowej; działka numer 191, 195, 339, 30/11, 30/12, 30/30, 31/9, 31/12, 31/14, 31/15, 31/19, 31/20, 31/27, 32/12, 32/15, 32/16, 32/17, 33/21, obręb Grzybowo; gmina Kołobrzeg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 255 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2019 12:06:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie