Ogłoszenia Wydziału Budownictwa


Informacja nr 006/2019/B

18‑03‑2019 14:21:44

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 08 marca 2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na rozbudowie drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie w miejscowości Grzybowo, Korzystno i mieście Kołobrzeg; działka numer 1/19, 2/3, 2/110, 3/3, 5/4, 6/30, 7/2, 8/26, 9/1, 10/17, 54/28, 56/4, 57/4, 58/4, 58/6, 58/14, 58/15, 59/4, 60/4, 62/7, 63/3, 65/2, 65/24, 66/23, 67/15, 74/31, 74/56, 76/10, 77/16, 78/30, 79/32, 80/18, 81/27, 81/31, 82/16, 83/16, 84/6, 87/11, 87/12, 88/17, 88/18, 89/1, 89/4, 111/9, 119/12, 119/16, 120/1, 121, 184, 196, 197, 198, 199/3, 201, 201/5, 201/6, 253, 254/3; obręb Grzybowo; działka numer 291/16, 328, 294/1, 333, 329, 294/8, 324/1, 314/15; obręb Korzystno; gmina Kołobrzeg; działka numer 413; obręb 9; działka numer 7/2, 16/2, 16/17, 16/18, 18/1; obręb 1; miasto Kołobrzeg; (...)  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 005/2019/B

11‑03‑2019 07:29:52

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje publicznie, że w dniu 27 lutego 2019r. została wydana decyzja pozwolenia znak B.6740.01051.2018 obejmujące budowę budynku B w ramach budowy zespołu budynków hotelowych ABC na działkach nr 136, 137, 138, obręb 5 przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu.
Informuję o wydaniu w/w decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) od poniedziałku do piątku od 730 ÷ 1530 (środa jest dniem bez przyjmowania interesantów) w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 004/2019/B

01‑03‑2019 12:12:55

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 lutego 2019 r. na wniosek:
Baltic Colors Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul. Obornicka 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las;
została wydana decyzja nr 00114/2019 o zmianie pozwolenia na budowę zespołu trzech budynków usług turystycznych z lokalami apartamentowymi, garażem podziemnym, krytym basenem oraz częścią usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 162/1, 167/13, 272/4 i 168/4, obręb Sianożęty, gmina Ustronie Morskie, z wyłączeniem zagospodarowania na części działki nr 162/1, znajdującej się w granicach pasa technicznego brzegu morskiego, w części dotyczącej : - zatwierdzenia zamiennego projektu zagospodarowania działki (doprojektowanie drenażu odwadniającego). (...) 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 003/2019/B

13‑02‑2019 09:11:36

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje publicznie, że w dniu 11 lutego 2019 r. została wydana decyzja pozwolenia numer 00111/2019 znak B.6740.01022.2018 na zmianę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę znak B.6740.01029.2017 z dnia 22 marca 2018 r. w części dotyczącej zatwierdzenia projektu zamiennego zagospodarowania działki - rozszerzenia zakresu inwestycji która ma polegać na budowie zespołu budynków hotelowych – budynek A, B, C wraz z infrastrukturą na działkach nr 90, 137, 138, 90 i 106/12 obręb 5 przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 002/2019/B

15‑01‑2019 12:05:17

(...) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 r. na wniosek
Burmistrza Gościna została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.01022.2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno; w części zmiany własności działki numer 986 i 987; obręb miasto Gościno;(...).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/B

14‑01‑2019 13:58:31

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje publicznie, że w dniu 11 stycznia 2019 r. została wydana decyzja pozwolenia numer 00043/2018 znak B.6740.00501.2018 na budowę budynku centrum handlowo-usługowego oraz budynku sklep „Dom i Ogród” wraz z parkingiem naziemnym i towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną w miejscowości Budzistowo, działka nr 628/1, 628/3, 628/4, 628/5, obręb Budzistowo, gmina Kołobrzeg.
Informuję o wydaniu w/w decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 21 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) od poniedziałku do piątku od 7,30-15,30 (środa jest dniem bez przyjmowania interesantów) w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja nr 044/2018/B
20‑12‑2018 14:45:06

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
na rozbudowie drogi gminnej o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Grzybowo; działka numer 1/19, 89/1, 89/6, 92/4, 92/32, 92/33, 111/2, 111/3, 111/4, 111/9, 116/8, 116/16, 117/31, 118/5, 118/6, 118/8, 119/12, 119/16, 119/17, 120/1, 121, 199/3, 201, 203, 206/1, 212; obręb Grzybowo; gmina Kołobrzeg (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 043/2018/B
11‑12‑2018 11:04:22

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 16 października 2018 r. na wniosek Burmistrza Gościna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak B.6740.01022.2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno;
w części zmiany własności działki numer 986 i 987; obręb miasto Gościno; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 042/2018/B
04‑12‑2018 13:53:36

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2018 r. na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.00649.2017 z dnia 26 lutego 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
budowie odcinków dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Sianożęty – ul. Liliowa, ul. Wczasowa, ul. Kwiatowa, ul. Jaśminowa; działka numer 167/20, 167/30, 167/31, 168/13, 168/15, 168/56, 168/73, 168/74, 168/75, 168/76, 168/77, 168/78, 168/80, 168/101, 168/106, 168/113, 169/2, 169/4, 170, 171/21, 171/25, 171/26, 171/31, 171/32, 171/36, 172/8, 173/13, 269/1, 270/1, 271/1, 271/2, 507; obręb Sianożęty; gmina Ustronie Morskie;
w części zmiany zagospodarowania oraz zmiany własności działka numer 168/101; obręb Sianożęty; gmina Ustronie Morskie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 041/2018/B
27‑11‑2018 13:54:31

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 14 września 2018 r. nawniosek Wójta Gminy Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej: na rozbudowie drogi gminnej o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Grzybowo; działka numer 1/19, 89/1, 89/6, 92/4, 92/32, 92/33, 111/2, 111/3, 111/4, 111/9, 116/8, 116/16, 117/31, 118/5, 118/6, 118/8, 119/12, 119/16, 119/17, 120/1, 121, 199/3, 201, 203, 206/1, 212; obręb Grzybowo; gmina Kołobrzeg; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 259 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2019 14:23:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie