Ogłoszenia Wydziału Budownictwa


Plik pdf Informacja nr 023/2018/B
27‑06‑2018 14:20:43

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. na wniosek: ECOWOLT 12 Sp. z o.o. ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno; została wydana decyzja nr 00478/2018 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 32,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 352/13, obręb Dębica, gmina Rymań.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 022/2018/B
18‑06‑2018 13:31:27

Sprawa znak B.6740.00352.2018 dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Gwizd; działka numer 27, 139/5; obręb Gwizd oraz działka numer 558, 560/2, 566/5, 566/6, 567; obręb Ustronie Morskie; gmina Ustronie Morskie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 021/2018/B
18‑06‑2018 13:28:57

Sprawa znak B.6740.00351.2018 dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Gwizd; działka numer 556/25, 556/26, 556/18, 556/17, 556/15, 556/16, 556/7, 557/11, 557/12, 566/1, 560/2; obręb Ustronie Morskie; gmina Ustronie Morskie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 020/2018/B
06‑06‑2018 10:40:07

o zmianie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak B.6740.00531.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r, zmienionej decyzją znak B.6740.00895.2017 z dnia 08 stycznia 2018r. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” stanowiącego I etap inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej z usługami, z garażami wielostanowiskowymi wbudowanymi w budynek i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 17/21, 17/27, 17/28, 22/5, 22/6, 23/2, 23/3, 24, 25/2, 26/2, 27, 28, 29/2, 30/4, 30/6, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35 i 36/2, obręb 4 przy ul. Towarowej i Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu – w części: zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego zagospodarowania działki oraz architektoniczno-budowlanego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 019/2018/B
29‑05‑2018 13:13:55

o wydaniu decyzji z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak B.6740.00241.2018 wydanej dla Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. 6 Dywizji piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg polegającej na: budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych (SPOK) na działce nr 314/11, obręb Korzystno, gmina Kołobrzeg w ramach rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 018/2018/B
14‑05‑2018 15:08:04

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Gościno – ul. Kolejowej i Torowej o drogę rowerową oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż obwodnicy Gościna w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych”; działki numer 304/1, 304/2, 399/4, 399/5, 425/23, 426/1, 426/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 469/2, 470/1, 470/2, 476/1, 472/2, 541, 549/29, 549/30, 549/31, 564/1, 564/3, 564/5, 613/12, 613/11, 1024; obręb miasto Gościno; w części zmiany zagospodarowania, działka numer 613/11, 613/12; obręb miasto Gościno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 017/2018/B
14‑05‑2018 15:06:34

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej R-10 w miejscowości Dźwirzyno; działka numer 12/4, 13/2, 18/4, 19/3, 29/1, 43/7, 43/9, 47, 344, 765/1; obręb Dźwirzyno; gmina Kołobrzeg; w części zmiany zagospodarowania, działka numer 17, 18/4, 29/2, 344/1, 765/1; Dźwirzyno; gmina Kołobrzeg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 016/2018/B
26‑04‑2018 12:19:52

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmieniającej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Gościno – ul. Kolejowej i Torowej o drogę rowerową oraz budowę drogi rowerowej wzdłuż obwodnicy Gościna w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych”; działki numer 304/1, 304/2, 399/4, 399/5, 425/23, 426/1, 426/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 469/2, 470/1, 470/2, 476/1, 472/2, 541, 549/29, 549/30, 549/31, 564/1, 564/3, 564/5, 613/12, 613/11, 1024; obręb miasto Gościno; w części zmiany zagospodarowania, działka numer 613/11, 613/12; obręb miasto Gościno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 015/2018/B
26‑04‑2018 12:11:49

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmieniającej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej R-10 w miejscowości Dźwirzyno; działka numer 12/4, 13/2, 18/4, 19/3, 29/1, 43/7, 43/9, 47, 344, 765/1; obręb Dźwirzyno; gmina Kołobrzeg; w części zmiany zagospodarowania, działka numer 17, 18/4, 29/2, 344/1, 765/1; Dźwirzyno; gmina Kołobrzeg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja nr 014/2018/B
05‑04‑2018 13:11:35

o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 232 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2018 14:23:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie