Ogłoszenia Wydziału Budownictwa


Informacja nr 015/2019/B

17‑07‑2019 14:05:53

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: na budowie drogi gminnej w miejscowości Stary Borek; działka numer 194/1, 192, 194/3, 245; obręb Stary Borek; gmina Kołobrzeg; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 014/2019/B

17‑07‑2019 14:03:37

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo ul. Malinowej; działka numer 129/5, 130/7, 130/13, 131/10, 131/21, 131/32, 131/41, 131/55, 131/56, 131/57, 132/5, 132/6, 140/1, 140/3, 141/1, 141/4, 146, 147, 153/12, 153/13, 153/14, 154, 155/1, 156, 157/1, 155/8, 366/20, 366/21, 367/11, 367/12, 377/11, 377/16, 449/1, obręb Zieleniewo; gmina Kołobrzeg oraz działka numer 1, obręb 16, miasto Kołobrzeg; (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 013/2019/B

05‑06‑2019 14:20:46

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 15 marca 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej: na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo ul. Malinowej; działka numer 129/5, 130/7, 130/13, 131/10, 131/21, 131/32, 131/41, 131/55, 131/56, 131/57, 132/5, 132/6, 140/1, 140/3, 141/1, 141/4, 146, 147, 153/12, 153/13, 153/14, 154, 155/1, 156, 157/1, 155/8, 366/20, 366/21, 367/11, 367/12, 377/11, 377/16, 449/1, obręb Zieleniewo; gmina Kołobrzeg oraz działka numer 1, obręb 16, miasto Kołobrzeg (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 012/B/2019

26‑04‑2019 16:01:49

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. na wniosek: HBK10 Spółki z o. o. Projekt Kołobrzeg Spółka k. ul. Książęca 19/3, 00-498 Warszawa;
została wydana decyzja nr 00290/2019 o pozwoleniu na budowę budynku handlowo – usługowego Marcredo z infrastrukturą towarzyszącą i drogowo–komunikacyjną na działce nr 6/13 i 6/15, obręb Budzistowo, gmina Kołobrzeg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 011/B/2019

23‑04‑2019 14:03:48

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. na wniosek:
DURABET Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 29A, 75-211 Koszalin została wydana decyzja nr 00289/2019 o pozwoleniu na budowę wytwórni betonu i prefabrykatów, przebudowę budynku biurowego oraz przebudowę budynku handlowo - usługowo - produkcyjno - magazynowego na działce nr 14/10, 14/15, 14/16, 14/24, 14/13, obręb Rościęcino, gmina Kołobrzeg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 010/2019/B

12‑04‑2019 12:41:04

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Dygowo została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.00527.2017 z dnia 23 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Dygowo – ul. Diamentowa polegającej na przebudowie dróg, zjazdów, ciągu pieszo-jezdnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; działka numer 157/13, 156/12, 156/13, 192/4, 152, 371, 153/1, 153/2, 192/9, 156/5, 156/4, 627, 198/3, 199/19, 205, 159/5, 150, 158/14, 156/1, 191, 206, 200, 199/20, 198/4, 160/9; obręb Dygowo; gmina Dygowo; w części zmiany zagospodarowania poprzez zmianę szerokości chodnika z 1,50 m do 2,00 m; obręb Dygowo; gmina Dygowo;
Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek ÷ wtorek; czwartek ÷ piątek 7.30 – 15.30 - uwaga środa dzień bez interesanta).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 009/2019/B

12‑04‑2019 12:36:08

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na rozbudowie drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie w miejscowości Grzybowo, Korzystno i mieście Kołobrzeg; działka numer 1/19, 2/3, 2/110, 3/3, 5/4, 6/30, 7/2, 8/26, 9/1, 10/17, 54/28, 56/4, 57/4, 58/4, 58/6, 58/14, 58/15, 59/4, 60/4, 62/7, 63/3, 65/2, 65/24, 66/23, 67/15, 74/31, 74/56, 76/10, 77/16, 78/30, 79/32, 80/18, 81/27, 81/31, 82/16, 83/16, 84/6, 87/11, 87/12, 88/17, 88/18, 89/1, 89/4, 111/9, 119/12, 119/16, 120/1, 121 (121/1 i 121/2), 184, 196, 197, 198, 199/3 (199/4 i 199/5), 201, 201/5, 201/6, 253, 254/3; obręb Grzybowo; działka numer 291/16, 328, 294/1, 333, 329, 294/8, 324/1, 314/15; obręb Korzystno; gmina Kołobrzeg; działka numer 413; obręb 9; działka numer 7/2, 16/2, 16/17, 16/18, 18/1; obręb 1; miasto Kołobrzeg;
Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek ÷ wtorek; czwartek ÷ piątek 7.30 – 15.30 - uwaga środa dzień bez interesanta).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 008/2019/B

03‑04‑2019 12:15:13

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 02 kwietnia 2019 r. na
wniosek Wójta Gminy Dygowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak B.6740.00527.2017 z dnia 23 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Dygowo – ul. Diamentowa polegającej na przebudowie dróg, zjazdów, ciągu pieszo-jezdnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; działka numer 157/13, 156/12, 156/13, 192/4, 152, 371, 153/1, 153/2, 192/9, 156/5, 156/4, 627, 198/3, 199/19, 205, 159/5, 150, 158/14, 156/1, 191, 206, 200, 199/20, 198/4, 160/9; obręb Dygowo; gmina Dygowo; w części zmiany zagospodarowania poprzez zmianę szerokości chodnika z 1,50 m do 2,00 m; obręb Dygowo; gmina Dygowo;

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 007/2019/B

02‑04‑2019 14:49:19

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu informuje publicznie, że w dniu 01 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja pozwolenia znak B.6740.00091.2019 obejmujące budowę parkingu oraz placów manewrowych (utwardzonych) wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz szaletem publicznym na działkach nr 90, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 w obrębie 5 w Kołobrzegu.
Informuję o wydaniu w/w decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6, pokój 21 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) od poniedziałku do piątku od 730 ÷ 1530 (środa jest dniem bez przyjmowania interesantów) w terminie 21 dni od dnia ukazania się tej informacji.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 006/2019/B

18‑03‑2019 14:21:44

Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 08 marca 2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na rozbudowie drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie w miejscowości Grzybowo, Korzystno i mieście Kołobrzeg; działka numer 1/19, 2/3, 2/110, 3/3, 5/4, 6/30, 7/2, 8/26, 9/1, 10/17, 54/28, 56/4, 57/4, 58/4, 58/6, 58/14, 58/15, 59/4, 60/4, 62/7, 63/3, 65/2, 65/24, 66/23, 67/15, 74/31, 74/56, 76/10, 77/16, 78/30, 79/32, 80/18, 81/27, 81/31, 82/16, 83/16, 84/6, 87/11, 87/12, 88/17, 88/18, 89/1, 89/4, 111/9, 119/12, 119/16, 120/1, 121, 184, 196, 197, 198, 199/3, 201, 201/5, 201/6, 253, 254/3; obręb Grzybowo; działka numer 291/16, 328, 294/1, 333, 329, 294/8, 324/1, 314/15; obręb Korzystno; gmina Kołobrzeg; działka numer 413; obręb 9; działka numer 7/2, 16/2, 16/17, 16/18, 18/1; obręb 1; miasto Kołobrzeg; (...)  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 268 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 27
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  27‑06‑2005 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 14:06:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie